Update coronamaatregelen voor amateurkunstveld

Update Coronamaatregelen

10 september 2020

 

 

 

Algemene richtlijnen Rijksoverheid
De basisregels voor iedereen lees je hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen.

Veel gestelde vragen over cultuur vind je hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur

Enkele belangrijke onderdelen hieruit zijn:

 • Vanaf 1 juli zijn nog 2 categorieën voor (culturele) activiteiten: activiteiten binnen en activiteiten buiten. Voor elk van deze 2 zijn de basisregels zo algemeen mogelijk.
  Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven
 • Wat is er toegestaan bij de (amateur)beoefening van kunst, zoals toneelspelen, dansen, musiceren en acteren?
  Kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars), zoals toneelspelers, dansers en acteurs, mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden. Hier gelden dan dezelfde regels als voor andere activiteiten ‘binnen’ of ‘buiten’.

  • Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter alleen voor zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).
  • Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand houden tot anderen. Dit is door de sector opgenomen in het protocol.
 • Mag er samen gezongen worden door (professionele en amateur) zangkoren en zangroepen?
  Professionele en amateurkoren en zanggroepen mogen repeteren en optreden als zij hierbij de aanvullende richtlijnen van het RIVM opvolgen. In deze richtlijnen zijn extra adviezen opgenomen over ventilatie.
  Deze aanvullende richtlijnen van het RIVM zijn overgenomen in de protocollen van de sector.
 • Mag er meegezongen worden met een concert?
  Meezingen bij bijvoorbeeld concerten is niet toegestaan.

 

LKCA
Zij schrijven:
De gevolgen en maatregelen rond de coronacrisis volgen elkaar snel op, ook voor cultuureducatie en cultuurparticipatie. Wij merken dat er veel vragen zijn.
Om deze vragen te beantwoorden houden wij het artikel ‘Wat mag er wel en niet’ voortdurend up to date.

Daar staat nu:
Vanaf 1 juli worden de regels een stuk overzichtelijker. De basisregels en de 1,5 meter afstand blijven de norm. Als er sprake is van reservering en een gezondheidscheck vooraf is het aantal mensen dat is toegestaan binnen én buiten onbeperkt.
Als er geen sprake is van reservering en/of een gezondheidscheck is er binnen een maximum aantal van 100 personen met vaste zitplaatsen per ruimte (exclusief personeel) en buiten een maximum van 250 personen (exclusief personeel).

Er is een protocol voor de sector cultuureducatie en -participatie.  (https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-pandemie/branchespecifiek/protocol)

 

KNMO en Koornetwerk

 

Enschede / Veiligheidsregio Twente

Algemeen – informatie gemeente Enschede
Informatie over coronamaatregelen valt te lezen op de website van de gemeente Enschede www.enschede.nl/corona

Veiligheidsregio Twente
Om te zorgen dat de maatregelen gehandhaafd kunnen worden, geldt sinds 26 maart 2020 landelijk, dus ook in Twente, een noodverordening. Wanneer de landelijke maatregelen wijzigen, dan wijzigt de noodverordening ook. De laatste versie van de noodverordening VRT is van 21 augustus 2020.
Deze informatie vind je hier: https://vrtwente.nl/corona/

Op de site staat nu:
Als we afstand blijven houden, drukte mijden en onze eigen verantwoordelijkheid nemen, kunnen we de verspreiding van het virus voorkomen. De afgelopen weken is het aantal besmettingen echter toegenomen. Ook in Twente. We moeten met z’n allen alert blijven. Op 18 augustus heeft premier Rutte tijdens een persconferentie toegelicht dat een aantal maatregelen worden aangescherpt. De belangrijkste aanscherping is dat zéér dringend wordt geadviseerd, om het aantal mensen dat je in huis en tuin ontvangt, beperkt tot maximaal 6 gasten. Kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend. Alle informatie hierover vind je op de website van de Rijksoverheid.

Protocol
Wil je met jouw groep weer gaan repeteren, dan moet een eigen protocol hebben. Het bovengenoemde protocol (plus aanvullingen van KNMO en Koornetwerk, waar nodig) kan je hiervoor als richtlijn gebruiken.

Dit protocol hoeft niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeente Enschede.
De gemeente heeft vertrouwen in haar culturele veld en gaat er vanuit dat het veld zich houdt aan de richtlijnen van het RIVM. Hierdoor is er besloten geen meldplicht op te stellen voor het aanleveren van protocollen.

Informatiepunt
Er is vanaf nu een speciaal punt geopend door de gemeente Enschede waar culturele instellingen en verenigingen hun specifieke vragen kunnen stellen.
Heb je vragen waar je met de beschikbare informatie en na overleg met mij als Cultuurcoach nog niet helemaal uitkomt? Mail dan naar cultuurmaatregelen@enschede.nl.

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur – Toolkit
Door de coronacrisis hebben meer gezinnen geldzorgen en dan wordt vaak als eerste bezuinigd op deelname aan sportclubs en culturele lessen.

Vorige maand heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur de campagne ‘Mag ik straks ook weer meedoen?’ gelanceerd, waarmee ouders geholpen kunnen worden als er thuis geen geld is.
Ook zijn er handige toolkits beschikbaar waarmee organisaties hun doelgroepen kunnen informeren over mogelijkheden bij het fonds.

De toolkit bevat onder andere teksten voor de website en nieuwsbrief, poster, flyer en teksten voor social media kanalen. De toolkit is te downloaden via https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/toolkit-cultuur/.

Meer weten over de mogelijkheden? Mail dan naar communicatie.nederland@jeugdfondssportencultuur.nl

 

 

 

 

Reactie achterlaten

« Terug naar het nieuwsoverzicht