Update coronamaatregelen voor amateurkunstveld

Update Coronamaatregelen

15 oktober 2020

 

 

 

Algemene richtlijnen Rijksoverheid
De basisregels voor iedereen lees je hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen.

Veel gestelde vragen over cultuur vind je hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur

Enkele belangrijke onderdelen hieruit zijn:

 • Vanaf 1 juli zijn nog 2 categorieën voor (culturele) activiteiten: activiteiten binnen en activiteiten buiten.
  Zie algemene regels voor binnen en buiten
 • Wat is er toegestaan bij de (amateur)beoefening van kunst, zoals toneelspelen, dansen, musiceren en acteren?
  Vanaf 13 oktober geldt het volgende:
  Kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars), zoals toneelspelers, dansers en acteurs, mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden.

  • Het maximale aantal bezoekers is binnen 30 personen per ruimte (exclusief personeel, inclusief kinderen).
  • Buiten de eigen woning geldt dat u met maximaal 4 personen anders dan een huishouden een gezelschap mag vormen (kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee).
   Een gezelschap is een groep mensen die samen ergens aan deelnemen of die zich samen ergens ophouden. Als daar zich mensen (spontaan) bij aansluiten, dan horen zij ook bij het gezelschap.
  • Uitgezonderd van de maximum gezelschapsgrootte van 4 personen zijn personen die theater, audiovisuele productie, dans of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen.
  • Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter alleen voor zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).
  • Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen. Dit is door de sector opgenomen in het protocol.
  • Voor personen tot en met 17 jaar: er geldt een uitzondering op het maximum van 30 bezoekers bij het gebruik van verenigingsgebouwen (dus niet in theaters) voor scouting-, cultuur-, kunst-, sport- en andere georganiseerde jeugdactiviteiten.
  • Wedstrijden zijn verboden.
  • Mondkapjes:
   Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes.
   Bij de beoefening van theater, dans, acteren, muziek of vergelijkbare activiteiten, is het dragen van een mondkapje niet altijd mogelijk. Denk aan het bespelen van een blaasinstrument of bij zang.
   Daarom kan bij de beoefening van theater, dans, acteren, muziek of vergelijkbare activiteiten het mondkapje worden afgezet voor de duur van de beoefening. En enkel in de ruimte waar de beoefening plaatsvindt. Zoals een repetitieruimte, podium of opnameruimte.
   Op alle andere momenten in voor publiek toegankelijke binnenruimtes wordt dringend geadviseerd het mondkapje te dragen.
 • Mag er samen gezongen worden door (professionele en amateur) zangkoren en zangroepen?
  Professionele en amateurkoren en zanggroepen mogen repeteren en optreden als zij hierbij de
  aanvullende richtlijnen van het RIVM opvolgen (zie onderaan die pagina).
  In deze richtlijnen zijn extra adviezen opgenomen over ventilatie.
  Deze aanvullende richtlijnen van het RIVM zijn overgenomen in de protocollen van de sector.
 • Mag er meegezongen worden met een concert?
  Meezingen bij bijvoorbeeld concerten is niet toegestaan.

Tenslotte:

 • De regels voor theaters zijn op 29 september ook aangescherpt: daar mogen ook maar max 30 personen per zaal zijn.
  En op 13 oktober zijn de ontheffingen van culturele instellingen weer teruggedraaid. Ook zij moeten zich dus nu houden aan het maximum van 30 personen per ruimte.

LKCA
Zij schrijven:
De gevolgen en maatregelen rond de coronacrisis volgen elkaar snel op, ook voor cultuureducatie en cultuurparticipatie. Wij merken dat er veel vragen zijn.
Om deze vragen te beantwoorden houden wij het artikel ‘Wat mag er wel en niet’ voortdurend up to date.

In dat artikel wordt ook verwezen naar protocollen voor diverse disciplines, zoals dans, theater, zang en muziek,
en naar het algemene protocol voor de sector cultuureducatie en -participatie.

Momenteel staat er:
Per 14 oktober zijn de regels verder aangescherpt. Maar kinderen en volwassen mogen kunst blijven beoefenen, repeteren en optreden. Binnen geldt in verenigingsgebouwen voor jongeren t/m 17 jaar een uitzondering op het maximum van 30 personen. Buiten is cultuurbeoefening ook uitgezonderd van de maximum gezelschapsgrootte van 4 personen. Lees alle updates op onze website.

 

KNMO en Koornetwerk

 

Enschede / Veiligheidsregio Twente

Algemeen – informatie gemeente Enschede
Informatie over coronamaatregelen valt te lezen op de website van de gemeente Enschede www.enschede.nl/corona

Veiligheidsregio Twente
Om te zorgen dat de maatregelen gehandhaafd kunnen worden, geldt sinds 26 maart 2020 landelijk, dus ook in Twente, een noodverordening. Wanneer de landelijke maatregelen wijzigen, dan wijzigt de noodverordening ook. De laatste versie van de noodverordening VRT is van 14 oktober 2020.
Deze informatie vind je hier: https://vrtwente.nl/corona/

Op de site staat nu:
Er zijn veel besmettingen met corona. Daarom zijn de maatregelen aangepast. De regels zijn streng, dat is helaas echt nodig.

.

Protocol
Wil je met jouw groep repeteren, dan moet een eigen protocol hebben. Het bovengenoemde protocol (plus aanvullingen van KNMO en Koornetwerk, waar nodig) kan je hiervoor als richtlijn gebruiken.

Dit protocol hoeft niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeente Enschede.
De gemeente heeft vertrouwen in haar culturele veld en gaat er vanuit dat het veld zich houdt aan de richtlijnen van het RIVM. Hierdoor is er besloten geen meldplicht op te stellen voor het aanleveren van protocollen.

Informatiepunt
Er is vanaf nu een speciaal punt geopend door de gemeente Enschede waar culturele instellingen en verenigingen hun specifieke vragen kunnen stellen.
Heb je vragen waar je met de beschikbare informatie en na overleg met mij als Cultuurcoach nog niet helemaal uitkomt? Mail dan naar cultuurmaatregelen@enschede.nl.

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur – Toolkit
Door de coronacrisis hebben meer gezinnen geldzorgen en dan wordt vaak als eerste bezuinigd op deelname aan sportclubs en culturele lessen.

Vorige maand heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur de campagne ‘Mag ik straks ook weer meedoen?’ gelanceerd, waarmee ouders geholpen kunnen worden als er thuis geen geld is.
Ook zijn er handige toolkits beschikbaar waarmee organisaties hun doelgroepen kunnen informeren over mogelijkheden bij het fonds.

De toolkit bevat onder andere teksten voor de website en nieuwsbrief, poster, flyer en teksten voor social media kanalen. De toolkit is te downloaden via https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/toolkit-cultuur/.

Meer weten over de mogelijkheden? Mail dan naar communicatie.nederland@jeugdfondssportencultuur.nl

 

 

 

 

Reactie achterlaten

« Terug naar het nieuwsoverzicht