Vooraankondiging: introductieles + cursus Samen Slim Deelnemers Werven

Back to Events
Event:
Vooraankondiging: introductieles + cursus Samen Slim Deelnemers Werven
Start
6 oktober 2022 20:00
Einde:
26 januari 2023 22:00
Geupdate:
5 juli 2022

In het najaar van 2022 geven we vanuit Cultuur-in-Enschede opnieuw de cursus Samen Slim Deelnemers Werven, voor amateurkunstgroepen.
Deze cursus bestaat (na een introductieworkshop) uit 3 lessen. Tussen de lessen zitten telkens zo’n 3-4 weken, waarin je als groep huiswerkopdrachten moet doen.

Doel

Doel van de workshop en de daaropvolgende cursus is het scherp kijken naar je vereniging en omgeving, en op basis daarvan ledenbinding en ledenwerving op te zetten.
In de cursus doe je onderzoek binnen je eigen groep, kijk je naar je omgeving, en maak je een plan voor het werven en/of behouden van (nieuwe) leden. De naam van de methodiek is Samen Slim Deelnemers Werven, en verstaat onder “deelnemers” niet alleen mensen die meedoen met een activiteit, maar eigenlijk vooral leden.

Doelgroep

Deze bijeenkomsten zijn gericht op voor amateurkunstgroepen uit Enschede en Almelo. Per gemeente kunnen max 5 verenigingen deelnemen.

Per deelnemende vereniging worden minimaal 3 personen, en max 5 personen verwacht. Het dringende advies hierbij is om naast bestuursleden, ook “reguliere” leden van de vereniging aan te laten sluiten. Zo landt de info uit de bijeenkomsten breder, en kan je de thuiswerk opdrachten beter maken.

Data

De bijeenkomsten zijn gepland op de avonden van:

  • donderdag 6 oktober 2022 – introductieworkshop
  • donderdag 10 november 2022 – sessie 1
  • donderdag 8 december 2022 – sessie 2
  • donderdag 26 januari 2023 – sessie 3

Locatie

De workshop en de daarop volgende (optionele) cursus worden fysiek gehouden in XXXXXXXXXXXXX (Enschede of Almelo).

Aanmelden

Voor deelname is aanmelden verplicht, dit omdat er plek is voor max 5 groepen per gemeente. Het kan zijn dat je bij je aanmelding nummer 6 van je gemeente bent, je komt dan op de wachtlijst te staan.