Introductieworkshop + cursus Samen Slim Deelnemers Werven

Back to Events
Event:
Introductieworkshop + cursus Samen Slim Deelnemers Werven
Start
6 oktober 2022 20:00
Einde:
26 januari 2023 22:00
Geupdate:
5 juli 2022

In het najaar van 2022 geven we vanuit Cultuur in Enschede i.s.m. Cultuur in Almelo, opnieuw de cursus Samen Slim Deelnemers Werven. Dit gaat over ledenwerving en -binding voor amateurkunstgroepen.
Deze cursus bestaat (na een introductieworkshop) uit 3 lessen. Tussen de lessen zitten telkens zo’n 3-4 weken, waarin je als groep huiswerkopdrachten moet doen.

Doel

Doel van de workshop en de daaropvolgende cursus is het scherp kijken naar je vereniging en omgeving, en op basis daarvan ledenbinding en ledenwerving op te zetten.
In de cursus doe je onderzoek binnen je eigen groep, kijk je naar je omgeving, en maak je een plan voor het werven en/of behouden van (nieuwe) leden. De naam van de methodiek is Samen Slim Deelnemers Werven, en verstaat onder “deelnemers” niet alleen mensen die meedoen met een activiteit, maar eigenlijk vooral leden.

Doelgroep

De introductieworkshop (6 oktober) is gericht op amateurkunstgroepen uit Almelo, Enschede, Dinkelland, Oldenzaal en Tubbergen.

De cursus is gericht op amateurkunstgroepen uit Enschede en Almelo.

Deelnemers introductieworkshop

Per deelnemende vereniging worden 2 personen verwacht. Iedereen kan meedoen, ook als je daarna de cursus niet gaat volgen.

Deelnemers cursus

De cursus is alleen te volgen als je ook de introductieworkshop gevolgd hebt.

Per deelnemende vereniging worden minimaal 3 personen, en max 5 personen verwacht. Het dringende advies over deze 3 – 5 deelnemende leden is om náást bestuursleden, ook “reguliere” leden van de vereniging aan te laten sluiten. Zo landt de info uit de bijeenkomsten breder, en kan je de thuiswerk opdrachten beter maken. Al deze 3 – 5 leden worden verwacht bij alle sessie drie de van de cursus.

Per gemeente kunnen max 5 verenigingen deelnemen aan de cursus.

Data

De bijeenkomsten zijn gepland op de avonden van:

  • donderdag 6 oktober 2022 – introductieworkshop. 20-22 uur, Locatie: Theater Hof88, Elisabethhof 4, 7607 ZD Almelo.
  • donderdag 10 november 2022 – sessie 1. Locatie: Theater Hof88, Elisabethhof 4, 7607 ZD Almelo.
  • donderdag 8 december 2022 – sessie 2. Locatie: Prismare, Roomweg 167d, 7523 BM Enschede.
  • donderdag 26 januari 2023 – sessie 3. Locatie: Prismare, Roomweg 167d, 7523 BM Enschede.

NB: om de cursus te kunnen volgen is deelname aan de introductieworkshop verplicht.

Locatie

De workshop en de daarop volgende (optionele) cursus worden fysiek gehouden in Enschede én Almelo.

Aanmelden cursus

Om mee te doen met de cursus moet je je aanmelden. Aanmelden kan per email naar quinta@cultuurinenschede.nl, tot en met donderdag 27 oktober, 16 uur.

Voor deelname aan de cursus is het het verplicht om (vanuit je vereniging) óók de introductieworkshop te hebben gedaan.