Cultuurcoach

Enschede is de Cultuurstad van Oost Nederland. Ze wil daarbij zowel haar inwoners als haar bezoekers optimaal laten profiteren van het grote culturele aanbod. Dit begint met een goede zichtbaarheid van alle artistieke kracht in de stad, met versterking van de verbindingen tussen alle betrokken partijen en met extra ondersteuning van de diverse partijen. Om dit te bewerkstelligen is in januari 2010 de functie van Cultuurcoach in het leven geroepen.

Deze functie valt onder Concordia Film | Theater | Beeldende Kunst.

Als Cultuurcoach wil ik de ‘spin in het web’ zijn van het hele culturele veld van Enschede. Alle culturele organisaties, verenigingen, groepen, bandjes, kunstenaars, etc. (vanaf nu aangeduid als ‘organisaties’) kunnen bij mij terecht voor informatie en ondersteuning. Dit geldt ook voor ondersteunende organisaties zoals Alifa, de speeltuinen, woningcorporaties en stadsdeelmanagement. Daarnaast adviseer ik de Gemeente Enschede en Enschede Promotie over de rol van amateurs bij wijk- of stadsbrede activiteiten / evenementen.

De functie Cultuurcoach wordt in andere gemeenten ook wel Cultuurmakelaar, Cultuurscout, Cultuurverkenner of Cultuuraanjager genoemd. Ondanks de kleine verschillen per functie zijn de overeenkomsten groot.

Welke vragen?

U kunt bij mij terecht met vragen op allerlei gebieden. Hierbij kan gedacht worden aan: tips over subsidies, samenwerkingspartners, ideeën voor (nieuwe/vernieuwende) activiteiten, vragen over ondersteuning, ledenwerving, publieksbereik, podiumlocaties, repetitieruimtes, etc.

Voorbeelden; een zangvereniging zoekt een dansvereniging om samen op te treden, een band wil graag weten waar ze subsidie kunnen aanvragen voor een speciaal optreden, de fanfare wil tips hoe nieuwe leden geworven kunnen worden, het museum zoekt een muziekvereniging voor de opening van een nieuwe tentoonstelling, een kinderwerker wil graag met een groep kinderen een bezoek brengen aan een culturele instelling en wil weten wat de mogelijkheden zijn, etc.

Ondersteuning

Mijn taken als Cultuurcoach:

  • informatie geven over het diverse culturele leven van Enschede,
  • de Enschedese kunstbeoefenaar, individueel en in groepsverband, in de schijnwerpers zetten,
  • het bevorderen van samenwerking tussen diverse partijen in de stad,
  • het stimuleren van de Enschedese kunstbeoefenaars om zichzelf naar een hoger niveau te tillen,
  • het ondersteunen van kunstbeoefenaars met informatie en advies op bijkomende zaken zoals subsidie, pr, ledenwerving en vrijwilligersbeleid. Wanneer blijkt dat meerdere organisaties dezelfde vragen hebben, organiseer ik themaworkshops of lezingen.

Met als doel: een rijk cultureel leven voor alle inwoners van Enschede.

Hoe meer informatie ik ontvang van culturele organisaties over hun activiteiten (of tips over andere organisaties), hoe beter ik mijn werk kan doen. Immers hoe sneller ik ideeën of initiatieven aan elkaar kan koppelen of tips kan geven.

Let wel op: als coach kan ik ondersteuning bieden in de vorm van kennis en contacten. Ik kan geen subsidie verstrekken of meehelpen met de organisatie van activiteiten.

Contactformulier

Heeft u vragen en/of behoefte aan meer informatie? Vul dan het contactformulier op deze website zo volledig mogelijk in.

Daarnaast hoop ik van harte dat u mij wilt informeren over uw activiteiten en dat u mij op de hoogte wilt brengen van culturele activiteiten en groepen die u in uw omgeving tegen komt.

Jacintha Blom
Cultuurcoach Enschede

E-mail:        jacintha@cultuurinenschede.nl
telefoon:     06-10539476
postadres:  Postbus 437, 7500 AK Enschede
……………..(= postadres Concordia Film / Theater / Expositie)

Factuur sturen? Vraag om het factuuradres!