Cultuurcoach

Enschede is de Cultuurstad van Oost Nederland. Ze wil daarbij zowel haar inwoners als haar bezoekers optimaal laten profiteren van het grote culturele aanbod. Dit begint met een goede zichtbaarheid van alle artistieke kracht in de stad, met versterking van de verbindingen tussen alle betrokken partijen en met extra ondersteuning van de diverse partijen.

Cultuurondersteuners: cultuurcoach en cultuurmakelaar

Cultuurmakelaar Quinta Clason

Cultuurcoach Jacintha Blom

Om dit te bewerkstelligen is in januari 2010 de functie van Cultuurcoach in het leven geroepen, hiervoor is Jacintha Blom aangesteld. In 2012 is daar de functie van Cultuurmakelaar bij gekomen in de persoon van Quinta Clason. Deze functies vallen onder Concordia Film | Theater | Beeldende Kunst.

Andere titels voor een ondersteunende functie voor het culturele veld zoals Cultuurcoach of Cultuurmakelaar is bijv. Cultuurscout, Cultuurverkenner of Cultuuraanjager genoemd. Ondanks de kleine verschillen per functie zijn de overeenkomsten groot.

Voor wie?

Als cultuurondersteuners zijn we de ‘spin in het web’ van het hele culturele veld van Enschede.

Alle culturele organisaties, verenigingen, groepen, bandjes, kunstenaars, etc. (vanaf nu aangeduid als ‘organisaties’) kunnen bij ons terecht voor informatie en ondersteuning. Dit geldt ook voor andere ondersteunende organisaties zoals Alifa, de speeltuinen, woningcorporaties en stadsdeelmanagement. Daarnaast adviseren we de Gemeente Enschede en Enschede Promotie over de rol van amateurs bij wijk- of stadsbrede activiteiten / evenementen.

Welke vragen?

U kunt bij ons terecht met vragen op allerlei gebieden. Hierbij kan gedacht worden aan: tips over subsidies, coronaprotocollen, podia en repetitielocaties, samenwerkingspartners, ideeën voor (nieuwe/vernieuwende) activiteiten, vragen over ondersteuning, ledenwerving, publieksbereik, etc.

Voorbeelden;

 • zangvereniging zoekt een dansvereniging om samen op te treden,
 • band wil graag weten waar ze subsidie kunnen aanvragen voor een speciaal optreden,
 • de fanfare wil tips hoe nieuwe leden geworven kunnen worden,
 • het museum zoekt een muziekvereniging voor de opening van een nieuwe tentoonstelling,
 • een kinderwerker wil graag met een groep kinderen een bezoek brengen aan een culturele instelling en wil weten wat de mogelijkheden zijn, etc.

Ondersteuning

Onze taken zijn:

 • informatie geven over het diverse culturele leven van Enschede,
 • de Enschedese kunstbeoefenaar, individueel en in groepsverband, in de schijnwerpers zetten,
 • het bevorderen van samenwerking tussen diverse partijen in de stad,
 • het stimuleren van de Enschedese kunstbeoefenaars om zichzelf naar een hoger niveau te tillen,
 • het ondersteunen van kunstbeoefenaars met informatie en advies op bijkomende zaken zoals subsidie, pr, ledenwerving en vrijwilligersbeleid. Wanneer blijkt dat meerdere organisaties dezelfde vragen hebben, organiseren we themaworkshops of lezingen.

Met als doel: een rijk cultureel leven voor alle inwoners van Enschede.

Hoe meer informatie we ontvangen van culturele organisaties over hun activiteiten (of tips over andere organisaties), hoe beter we ons werk kunnen doen. Immers hoe sneller we ideeën of initiatieven aan elkaar kunnen koppelen of tips kunnen geven.

Let wel op: we kunnen ondersteunen middels kennis en contacten. We kunnen geen subsidie verstrekken of meehelpen met de organisatie van activiteiten.

Taakverdeling:

Jacintha is de eerste contactpersoon voor verenigingen:

 • algemene vragen,
 • contacten met professionele instellingen.

Daarnaast is ze aanspreekpunt voor iedereen met vragen over het culturele veld van de stad

Quinta is contactpersoon voor

 • project Sjors Sportief & Creatief,
 • vrijwilligers(werving/behoud),
 • locaties, podia en alternatieve podia,
 • organisatie van evenementen en andere activiteiten.

Samen met een team van vrijwilligers organiseren we jaarlijks de WAK (Week van de Amateurkunst).

Contactformulier

Heeft u vragen en/of behoefte aan meer informatie? Vul dan het contactformulier op deze website zo volledig mogelijk in.

Daarnaast hoop ik van harte dat u mij wilt informeren over uw activiteiten en dat u mij op de hoogte wilt brengen van culturele activiteiten en groepen die u in uw omgeving tegen komt.

Jacintha Blom & Quinta Clason
Cultuurcoaches Enschede

E-mail:        jacintha@cultuurinenschede.nl / quinta@cultuurinenschede.nl 
telefoon:     Jacintha 06-105 39 476 / Quinta 06-3875 4846
postadres:  Postbus 437, 7500 AK Enschede

(= postadres Concordia Film / Theater / Expositie)

Factuur sturen? Vraag om het factuuradres!