Voucherregeling – pilot

In het najaar van 2021 zijn we gestart met een pilot ‘Voucherregeling versterking cultuur in Enschede’: een extra manier om Enschedese amateurkunstgroepen te ondersteunen.

LET OP: deze regeling is eind 2023 voorlopig geëindigd. 

Binnen die regeling kunnen jullie een voucher aanvragen. Dit is een waardebon waarmee je gratis ondersteuning kan krijgen van een professionele culturele organisatie. Je kan een voucher aanvragen voor een van de volgende onderdelen:

 • Ondersteuning in artistieke ontwikkeling
  Bij de professionele instellingen is volop expertise aanwezig over het ontwikkelen en presenteren van theater, muziek, film, beeldende kunst, dans en educatie. Te bespreken onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: Wat wil je als amateurkunstgroep? Wat is de kracht van je leden? Welke muziek past daarbij of welke toneeltekst? Of zoek je nieuwe vormen voor de lessen die je aanbiedt en wil je graag eens een educatief medewerker laten meedenken? Meer voorbeelden, zie onderaan deze pagina.
  Je kan deze voucher inzetten om advies te krijgen van professionele instellingen over jullie aanbod, voorstellingen, concerten of exposities. Voor de voucher kan je 2 á 3 gesprekken met een professionele organisatie krijgen.
  .
 • Ondersteuning bij beleidsontwikkeling
  Amateurkunstgroepen die zich willen ontwikkelen kijken naar hun huidige situatie en de toekomst. Wat hebben ze nodig om sterker te worden of sterk te blijven? Deze basis op orde hebben is ook belangrijk bij het aanvragen van subsidie en fondsen.
  Deze basis is niet altijd helder bij amateurkunstgroepen, en er zijn groepen die onvoldoende kennis en ervaring om goede projectplannen te schrijven.
  Binnen professionele organisaties is deze kennis en ervaring wel aanwezig. Medewerkers van deze organisaties kunnen amateurkunstgroepen helpen bij deze uitdagingen, door hen bij te staan bij beleidsontwikkeling, het lezen van de plannen van de verenigingen en het adviseren hoe ze hun plannen kunnen versterken. Meer voorbeelden, zie onderaan deze pagina.
  Voor de voucher kan je 1 á 2 gesprekken met een professionele organisatie krijgen.

 

Hoe maak je kans op een voucher?

Om in aanmerking te komen voor professionele ondersteuning op een van de twee bovenstaande punten, stuur je een mail naar de Cultuurcoach. In die mail:

 • geef je een korte omschrijving van jullie groep.
  Denk er daarbij aan dat de aanvraag gelezen kan worden door iemand die jullie niet kent. Dus vertel meer dan jullie naam en het aantal leden.
 • en vertel je voor welke voucher jullie in aanmerking willen komen, én waarom.
  Geef op deze manier aan waar jullie tegen aanlopen / wat de uitdaging is, en motiveer waarom je hieraan wilt werken.

 

De aanvragen worden beoordeeld op volledigheid door de Cultuurcoach, en vervolgens besproken met afgevaardigden van de professionele instellingen. Samen met hen wordt bepaald welke aanvragen gehonoreerd worden, en aan welke professionele organisatie de amateurkunstgroep wordt gekoppeld.

 

Wil je kans maken op gratis ondersteuning van een professionele organisatie? Mail dan snel naar de Cultuurcoach: info@cultuurinenschede.nl. Er is maar een beperkt aantal vouchers beschikbaar. Op=op.

 

Voorbeelden

Aanvragen artistieke voucher, denk bijvoorbeeld aan (advies over..):

 • koordirectie
 • techniek / lichtplannen
 • fotografie
 • het uitwerken concepten
 • het maken van een educatief product
 • het maken van muziektheater
 • ontwikkeling van artistiek beleid
 • interdisciplinair samenwerken
 • nieuwe technologie in het artistieke proces, bijvoorbeeld het 3d-printen van decor
 • het organiseren van een grote productie

Aanvragen beleidsvoucher, denk bijvoorbeeld aan (advies over..):

 • het aanvragen van subsidie
 • contact met bewoners / welzijn
 • digitale vaardigheden
 • marketingplannen schrijven
 • projectplannen schrijven
 • ontwikkeling visie en missie
 • juridische vraagstukken
 • advisering bestuur
 • vertrouwenspersoon