Vrijwilligersvergoeding & verzekering

Vrijwilligersverzekering Gemeente Enschede

In Enschede zijn veel vrijwilligers. Soms zijn zij goed verzekerd, maar soms ook niet. Om haar vrijwilligers te ondersteunen heeft de gemeente Enschede per 1 juli 2009 een collectieve VNG Vrijwilligersverzekering afgesloten.

Voor wie?

De vrijwilligersverzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die actief is in de gemeente of voor een organisatie uit de gemeente. Een vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en / of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Dus iedere vrijwilliger actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente is verzekerd.

Meer info

Hier vind je de Brochure VNG vrijwilligersverzekering.
Heb je vragen? Neem dan contact op met de gemeente via vrijwilligersverzekering@enschede.nl

 

 

Vrijwilligerswerk en onkostenvergoeding: hoe zit dat precies?

Organisaties kunnen op twee manieren onkosten vergoeden aan vrijwilligers.

De eerste optie is de werkelijk gemaakte kosten vergoeden, bijvoorbeeld telefoon- of reiskosten. De vrijwilliger moet alle bonnetjes bewaren en de kosten declareren. Over deze onkostenvergoeding hoeft geen belasting te worden betaald.

Daarnaast kan een organisatie een vast bedrag als vergoeding geven, los van werkelijk gemaakte kosten (die dus niet dmv bonnen hoeven worden aangetoond).
Hiervoor gelden regels: de onkostenvergoeding per uur mag niet meer dan € 5,- bedragen, met een maximum van €170 per maand en €1700 per jaar. Vanaf 2020 stijgt dit bedrag mee met de inflatie. (bron: rijksoverheid.nl, 14-01-2020). Dus wie daaronder blijft, hoeft de onkosten niet op te geven.

Verder geldt als voorwaarde dat de vrijwilliger werkt voor een organisatie zonder winstoogmerk, dat de vrijwilliger niet in loondienst is voor dezelfde organisatie en dat het vrijwilligerswerk niet als beroep wordt uitgeoefend. Tenslotte moet de vrijwilligersvergoeding een echte vergoeding zijn.
In de woorden van de Belastingdienst: de vergoeding mag niet in verhouding staan tot de omvang van het werk en de hoeveelheid tijd die er aan besteed wordt.

Meer informatie: belastingdienst.nl en de site Vrijwilligerswerk.nl