Subsidiemogelijkheden

Als vereniging of stichting kunt u terecht bij verschillende soorten subsidiënten vanuit de overheid. Denk hierbij aan:

 • de stadsdelen in de Gemeente Enschede
 • de Gemeente Enschede
 • de Provincie Overijssel
 • de Euregio
 • en de verschillende fondsen die er op cultuurgebied bestaan.

Culturele initiatieven kunnen gesteund worden door subsidies. Meestal zijn deze lokaal of provinciaal van opzet. Voor het krijgen van een subsidie is het vaak belangrijk dat de activiteit een bijdrage levert aan een maatschappelijk onderwerp of de regionale of provinciale uitstraling.

Iedere subsidiegever en en ieder fonds biedt zijn eigen mogelijkheden en kent z’n eigen voorwaarden.

 

Wijkbudgetjij-maakt-de-buurt-logo

Via de stadsdelen van de Gemeente Enschede zijn wijkbudgetten beschikbaar ter ondersteuning van activiteiten die de binding met de wijk kunnen versterken. Kijk voor meer informatie op de pagina Jijmaaktdebuurt.

.

Initiatiefkracht

Bij vernieuwende ideeën die wijkoverstijgend zijn kan ook aanspraak gemaakt worden op budget vanuit Initiatiefkracht. Zie hiervoor ook de website van Jijmaaktdebuurt. De regels die hiervoor (aanvullend op de voorwaarden van de wijkbudgetten) van kracht zijn zijn daar te vinden.

.

Gemeente Enschedegem-e

 • Subsidie Culturele Activiteiten

  1 januari 2014 trad de Subsidieverordening culturele activiteiten in werking.
  Subsidie voor: professionele culturele activiteiten, beeldende kunst en vormgeving, Enschede studentenstad, evenementen, en nieuwe culturele initiatieven.
  Steeds vaker gaat het bij culturele activiteiten om mengvormen van kunst en combinaties variërend van podiumkunst, literaire activiteiten tot beeldende kunst en vormgeving. Om aan te sluiten bij deze praktijk en vooral ook om maatwerk te kunnen leveren, regelt de Subsidieverordening culturele activiteiten 2014 de subsidiering van alle incidentele culturele activiteiten onder één dak. Met uitzondering van amateurkunst, die sinds 2021 een eigen verordening hebben (zie hieronder).
  .

 • Subsidie Amateurkunst

  Het gedeelte amateurkunst is uit de Subsidieverordening culturele activiteiten gehaald en ondergebracht in een nieuwe verordening. Sinds 2021 is die nieuwe subsidieverordening voor amateurkunst in werking. Deze bestaat uit twee onderdelen:
  .
  Projectsubsidie
  Aan te vragen door stichtingen en verenigingen, maar ook door natuurlijke personen.
  Kan 1x per jaar worden aangevraagd, vanaf 1 oktober in het jaar voorafgaand aan de activiteit (dus vanaf 1 okt 2022 aanvragen voor een project in 2023).
  * Hier vind je de Subsidieverordening amateurkunst
  * De hele tekst van de verordening vind je hier.

  Een aanvraag voor projectsubsidie bestaat in ieder geval uit het invullen van het online aanvraagformulier, en het toevoegen van een projectplan en begroting.
  Wil je alvast weten wat je moet invullen in het online formulier? Deze vragen kan je in deze pdf bekijken.
  .
  Wil je een voorbeeld van een projectplan en begroting? Kijk hieronder – bij de tweejarensubsidie – dan naar de voorbeelden. Voor een projectsubsidie hoeft het projectplan niet zo uitgebreid te zijn als bij de tweejaren-aanvraag. Maar je kan wel bekijken welke onderdelen benoemd kunnen worden.

  Tweejarensubsidie
  Aan te vragen door stichtingen en verenigingen.
  De aanvraag voor de periode 2023-2024 moest voor 1 juni 2022 worden ingediend. In 2024 kan weer aangevraagd worden voor de periode 2025-2026
  .
  Hier vind je de Subsidieverordening amateurkunst (versie 2022, enkele kleine aanpassingen t.o.v. 2021)

 

Provincieprov-ov

De provincie Overijssel stimuleert het actief deelnemen van burgers aan het culturele leven in Overijssel.

De provincie kan subsidie verlenen voor activiteiten op het gebied van amateurkunst, buitenschoolse cultuureducatie of volkscultuur die deze actieve deelname bevorderen. Dit doet de Provincie Overijssel door middel van de Regeling Cultuurdeelname.

Lees hier meer over de subsidies van de Provincie Overijssel.

 euregio-logo

Euregio

Eind 2014 gaat de nieuwe subsidieperiode van de Europese Unie (2014 – 2020) van start. In het kader van het subsidieprogramma INTERREG „Deutschland-Nederland“ zal vanaf eind 2014 ongeveer 440 miljoen euro worden geïnvesteerd in de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland, Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen.

24 juni jongstleden was er een informatiebijeenkomst hierover.
In de bijlage vindt u een kort verslag van de belangrijkste punten voor de cultuursector.
De dia’s van het hele verhaal vindt u hier.

Zie ook de website van de Euregio.