Subsidiemogelijkheden

Als vereniging of stichting kunt u terecht bij verschillende soorten subsidiënten vanuit de overheid. Denk hierbij aan:

 • de stadsdelen in de Gemeente Enschede
 • de Gemeente Enschede
 • de Provincie Overijssel
 • de Euregio
 • en de verschillende fondsen die er op cultuurgebied bestaan.

Culturele initiatieven kunnen gesteund worden door subsidies. Meestal zijn deze lokaal of provinciaal van opzet. Voor het krijgen van een subsidie is het vaak belangrijk dat de activiteit een bijdrage levert aan een maatschappelijk onderwerp of de regionale of provinciale uitstraling.

Iedere subsidiegever en en ieder fonds biedt zijn eigen mogelijkheden en kent z’n eigen voorwaarden.

.

Gemeente Enschede

Een overzicht van alle subsidies van de gemeente vind je hier.

.

gem-e

* Gemeente Enschede: Amateurkunst

Er zijn 2 verschillende subsidies voor amateurkunst:

 • Projectsubsidie
  De projectsubsidie kunt u inzetten voor een enkele activiteit, zoals een concert of optreden.

  • Op dit momfent is er geen budget meer beschikbaar voor projecten in 2024.
   Voor projecten in 2025 kunt u per 1 oktober 2024 weer een aanvraag indienen.
 • Tweejarensubsidie
  De tweejarensubsidie biedt de mogelijkheid om langere tijd financiële zekerheid te hebben. Verenigingen kunnen zich op die manier verder ontwikkelen. Het is bedoeld voor meerdere activiteiten in 2 jaar tijd, met als doel een doorontwikkeling op de thema’s Innovatie, Samenwerking en Talentontwikkeling.

   • Vanaf 1 maart 2024 tot uiterlijk 1 juni 2024 is het weer mogelijk om aanvragen te doen voor de periode 2025-2026. Ná 1 juni 2024 zijn wijzingen en aanvulling niet meer mogelijk.
   • Zeker weten dat je alles goed ingediend hebt? Je kan hiervoor tót 17 mei 2024 een technische check aanvragen. Binnen 2 weken ontvang je een terugkoppeling of de aanvraag voldoet aan alle technische eisen óf dat nog een aanvulling nodig is.

Handige bestanden:

Zie voor meer info de website van de gemeente.

.

* Gemeente Enschede: Culturele Activiteiten 2014

> wordt vervangen door:

* Gemeente Enschede: Subsidieverordening Cultuur Enschede 2025

Deze nieuwe verordening bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Handgeldloket
 • Culturele activiteiten
 • Vierjarensubsidie groot
 • Vierjarensubsidie klein
 • Culturele platformorganisaties

.

* Gemeente Enschede: Wijkbudget – Jijmaaktdebuurtjij-maakt-de-buurt-logo

Leuk plan voor in een bepaalde wijk van Enschede? Via de stadsdelen van de Gemeente Enschede zijn wijkbudgetten beschikbaar ter ondersteuning van activiteiten, die de binding met de wijk kunnen versterken.

Voorwaarden:

 • Het idee past binnen de wet en de regels van de gemeente.
 • Het idee is goed voor iedereen, niet alleen voor 1 persoon.
 • De persoon die het idee indient, gaat zelf aan de slag met het idee. Wij helpen daarbij.
 • Inwoners van de buurt, wijk of dorp zijn enthousiast over het idee.
 • Het idee is haalbaar.

Het idee moet helpen bij minimaal 1 van de volgende onderwerpen:

 • Ervoor zorgen dat meer mensen aan werk komen
 • Een schonere leefomgeving
 • Veiliger maken in de wijk of buurt
 • Helpen van mensen die hulp of zorg nodig hebben
 • Ervoor zorgen dat de bewoners van de wijk of buurt socialer met elkaar omgaan

Kijk voor meer informatie op hun website.

.

* Gemeente Enschede: Wijkbudget – Initiatiefkracht

Bij vernieuwende ideeën die wijkoverstijgend zijn, kan ook aanspraak gemaakt worden op budget vanuit Initiatiefkracht.

Voorwaarden:

 • Het idee past binnen de wet en de regels van de gemeente.
 • Het idee is goed voor iedereen, niet alleen voor 1 persoon.
 • De persoon die het idee indient, gaat zelf aan de slag met het idee. Wij helpen daarbij.
 • Inwoners van de buurt, wijk of dorp zijn enthousiast over het idee.
 • Het idee is haalbaar.

Het idee moet helpen bij minimaal 1 van de volgende onderwerpen:

 • Ervoor zorgen dat meer mensen aan werk komen
 • Een schonere leefomgeving
 • Veiliger maken in de wijk of buurt
 • Helpen van mensen die hulp of zorg nodig hebben
 • Ervoor zorgen dat de bewoners van de wijk of buurt socialer met elkaar omgaan

Meer info en de regels hiervoor (aanvullend op de voorwaarden van de wijkbudgetten) zijn te vinden op hun website.

.

Provincie Overijssel

De provincie heeft verschillende regelingen:

 1. Subsidie Cultuurparticipatie
 2. Kleine Culturele Initiatieven

Deadlines 2024:

 • 15 mei 2024 (vergaderdatum 8 juli 2024)
 • 15 augustus 2024 (vergaderdatum 7 oktober 2024)
 • 1 november 2024 (vergaderdatum 9 december 2024)

Aanvragen voor investeringen én projecten waarvan de begrotingsomvang binnen een bedrag van € 12.500 blijft (KCIPO), kunnen het hele jaar door worden ingediend. Deze aanvragen worden – met uitzondering van de maanden juli en augustus – versneld via tweemaandelijkse schriftelijke rondes afgehandeld.

 

Voor Rechtspersonen. Bijvoorbeeld bedrijven, stichtingen, verenigingen, gemeenten of waterschappen.

Voor activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de interesse voor en de actieve deelname aan:

 • A: Kunst en cultuur op de volgende deelgebieden: beeldende kunst, volkscultuur, podiumkunsten, erfgoed en literatuur.
  Dit wordt ook cultuurparticipatie genoemd.
 • B: Amateurkunst.
  Bij amateurkunst gaat het om het actief beoefenen van kunst als hobby. De inkomsten zijn niet zo hoog dat je er je eerste levensbehoeften mee kunt betalen.

De behandeltermijn van een aanvraag is maximaal 13 weken.

2. Provincie Overijssel: Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel (KCIPO)

Voor rechtspersonen en voor groepen, en ter ondersteuning van projecten die

 • Inwoners met elkaar verbinden door cultuurparticipatie.
 • Een breed aantoonbaar draagvlak hebben binnen de gemeenschap.

Het KCIPO honoreert aanvragen vanaf €500,- en tot een maximale bijdrage van €2.500,-. Daarnaast mag de maximale begroting van het project niet hoger zijn dan €12.500,-. Zie voor meer info de website. Aanvragen lopen via het Cultuurfonds Overijssel (voorheen Prins Bernhard Cultuurfonds).

.

Euregio

Wilt u ook grensoverschrijdend samenwerken? Er zijn verschillende Interreg-subsidies, afhankelijk van de omvang van uw projectidee. Van kleinschalige grensoverschrijdende ontmoetingen of meer intensieve en langdurige samenwerking tot Interreg-projecten met een subsidie boven de € 25.000. Dit valt bij de Euregio allemaal onder het Kleinprojectenfonds, dit fonds loopt tot en met 30 juni 2029.

Het Kleinprojectenfonds kent de volgende vier prioriteiten:

 1. Education
  bijv. schooluitwisselingen, samenwerking tussen scholen/universiteiten, uitwisseling van leraren/professoren, taalondersteuning, stages.
 2. Governance
  bevordering van samenwerking tussen publieke instellingen en overheden.
 3. Health
  uitwisseling en netwerkvorming van bijv. gezondheidsdiensten, preventie en zorg, maar ook diergezondheid en bestrijding van dierziekten.
 4. People to people
  bevordering van de samenwerking tussen burgers. Dit biedt een breed scala aan projectmogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, sport, historie en toerisme.

De Euregio deelt aanvragen die aansluiten bij een van de 4 thema’s in via onderstaande categorieën:

 • tot €750 (“Mini-project”, beslistermijn 10 werkdagen)
 • tussen € 750 en €25.000 (“Draftbudget”, beslistermijn 45 werkdagen)
 • + € 25.000