Kennisbank

Je maakt muziek, dans, zingt, speelt toneel, schildert, etc. omdat daar je hart ligt. Dit doe je alleen, in een groep of bij een vereniging en met veel plezier. Om dit te kunnen blijven doen of je werk te tonen aan de omgeving heb je soms (extra) geld nodig, kennis over de promotie van je werk, extra leden, et cetera.

In deze kennisbank vindt u meer informatie zaken die om te maken hebben met uw activiteit of vereniging:

________________________________________________________________________________

Podia

In dit document (Excel) vindt je een overzicht van de podia in Enschede, met informatie over techniek, contactgegevens, et cetera. De lijst is bijgewerkt op 03-12-2018.

In dit overzicht staan alleen de officiële podia van de stad. Wil je iets anders? Dan kan je ook overwegen te kijken naar bijvoorbeeld:

Ben je op zoek naar meer of andere info? Heb je hele specifieke vragen? We helpen je graag verder, hiervoor kan je contact opnemen via quinta@cultuurinenschede.nl.

________________________________________________________________________________

WBTR – Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Op woensdag 24 maart jl. bood Sportaal het webinar ‘Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen’ (WBTR) aan aan verenigingen of stichtingen. Per 1 juli 2021 treedt deze wet in werking. De WBTR is onder meer bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen duidelijker te regelen.

Maar wat moet je nu geregeld hebben of wat kan per volgende statutenwijziging ingevoerd worden? Notaris Frank Röben van Kienhuis Hoving verzorgt dit webinar en legt precies uit hoe het zit.
De webinar vind je hier.

________________________________________________________________________________

Projectplannen schrijven

In dit document (pdf) vindt je informatie over wat er in een projectplan moet staan.

________________________________________________________________________________

Cultuurcoach lezingen

Verenigingen lopen regelmatig tegen dezelfde vragen en problemen aan. De Cultuurcoach organiseert daarom bijeenkomsten op verschillende thema’s, zodat verenigingen kennis kunnen halen én delen. Vraagstukken met elkaar bespreken levert nieuwe inzichten en samenwerking op. Op de pagina agenda staat een overzicht van de komende bijeenkomsten.

__________________________________________________________________________________________

LKCA en Verenigingsscan

LKCA

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst (LKCA) wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Met dit doel ondersteunen zij professionals en bestuurders werkzaam in cultuureducatie of cultuurparticipatie. Met dit doel hebben zij op hun website tal van vragen beantwoord op het gebied van werken, besturen en organiseren in de amateurkunstsector. Zoals:

  • Wat is een goede organisatievorm?
  • Waar halen we geld vandaan?
  • Met welke regels hebben we te maken?
  • Hoe brengen we onze plannen onder de aandacht van publiek en pers?

Op deze en nog meer vragen kun je antwoord vinden op de site.

Verenigingsscan

Om verenigingen te helpen met vraagstukken op het terrein van ledenwerving en -activering, visie en beleid, bestuur en aanpak en financiën hebben MOVISIE en Kunstfactor een verenigingsscan ontwikkeld. Met behulp van deze gratis te downloaden Verenigingsscan kunnen de verenigingen concreet aan de slag met de vernieuwing en versterking van hun organisatie.

Met de scan hebben de verenigingen een ‘diagnose-instrument’ in handen om de sterkte en zwaktes van hun vereniging in beeld te brengen.

Verbeterplan

Deze ‘diagnose’ biedt aanknopingspunten voor een concreet verbeterplan. De Verenigingsscan helpt de verenigingen om prioriteiten te stellen. De scan geeft praktische tips die verenigingen kunnen gebruiken om verbeteringen in hun organisatie te realiseren. De Verenigingsscan geeft daarmee het ‘vernieuwen en versterken van de organisatie’ daadwerkelijk handen en voeten.

Gratis downloaden: De Verenigingsscan