Promotie

Veel organisaties zitten met dezelfde vraag:  “Hoe zorg ik ervoor dat ik meer bekendheid krijg en dat er meer publiek op mijn activiteiten (voorstellingen, exposities, lessen, etc) afkomt?“. Doelen hierbij zijn ledenwerving en publiekswerving. Promotie speelt hierbij een belangrijke rol.

Lokale PR:

Informatie over het opzetten van PR:

Online agenda’s

  • Activiteit op Uitinenschede.nl
    De agenda items die binnenkomen kunnen worden meegenomen in de PR uitingen van Enschede Promotie zoals de online agenda op uitinenschede.nl
  • Online agenda Huis aan Huis Enschede
    Wat hier binnenkomt wordt ook gebruikt als input voor de agenda in de (papieren versie van de) krant.

Aankondiging op de radio

  • Interview bij 1Twente
    In samenwerking met 1Twente kunnen Enschedese amateurgroepen hun activiteit van dat weekeinde bespreken in een interview. Dit vind plaats op de zaterdagochtend rond 10:15 uur (telefonisch/in de studio) en gaat over de activiteit in dat weekeinde (en uiteraard in Enschede).