Koepels – LKCA, KNMO, Koornetwerk

Een koepelorganisatie of koepel is een vereniging of stichting waarin een aantal belangenorganisaties vertegenwoordigd zijn. Een koepelorganisatie wordt ook wel een federatie genoemd. Zo zijn er koepels binnen allerlei verschillende werkgebieden.
Koepelorganisaties fungeren als de partij waar je als aangesloten vereniging om ondersteuning kan vragen, informatie over onderwerpen kan ophalen, en die faciliteren in netwerkbijeenkomsten en (thema)workshops. Ook zijn zij, rondom verkiezingen en crisis (corona), vaak de partijen die lobbyen, en richting politiek de belangen van de sector vertegenwoordigen.
________________________________________________________________________________

Landelijke koepels

Binnen de ondersteuning van Nederlandse amateurkunst zijn een paar grote koepels die voorzien in informatie over uiteenlopende onderwerpen, meerjarenbeleid ontwikkelen, lobbyen voor de sector, en praktische hands-on ondersteuning bieden.
Een paar grote koepels zijn:
 • LKCA – Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst.
  Gericht op cultuuraanbieders, cultuurondersteuners, en professionals/bestuurders werkzaam in cultuureducatie/-participatie.
  Zie hieronder en https://www.lkca.nl/.
 • Koornetwerk Nederland – voor de koren en zangensembles van Nederland.
  Als vereniging van korenorganisaties ontwikkelt Koornetwerk Nederland op meerjarenbeleid en initiatieven om zichtbaarheid en draagvlak van de Nederlandse koorsector te verbeteren en kwaliteitsontwikkeling en educatie te borgen voor de toekomst. Bij Koornetwerk Nederland zijn geen individuele koren aangesloten. De dienstverlening naar koren wordt verzorgd door de bij ons aangesloten korenbonden.
  Zie https://koornetwerk.nl/.
 • KNMO – Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie, de muziekkoepel voor instrumentale amateurmuziek in Nederland.
  De KNMO spant zich in om voor de aangesloten bonden en hun verenigingen zaken op maat aan te bieden, zoals educatie, fiscale adviezen, het regelen van Buma-aangelegenheden, adviezen voor de professionalisering van de verenigingsbesturen, PR en communicatie.
  Zie https://www.knmo.nl/.

Meer koepels

Het LKCA publiceerde op haar website een overzicht van koepels, netwerken en verenigingen binnen de amateurkunst.

________________________________________________________________________________

LKCA – Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst (LKCA) wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Met dit doel ondersteunen zij professionals en bestuurders werkzaam in cultuureducatie of cultuurparticipatie. Met dit doel hebben zij op hun website tal van vragen beantwoord op het gebied van werken, besturen en organiseren in de amateurkunstsector. Zoals:

 • Wat is een goede organisatievorm?
 • Waar halen we geld vandaan?
 • Met welke regels hebben we te maken?
 • Hoe brengen we onze plannen onder de aandacht van publiek en pers?

Ook publiceren ze onderzoeken binnen het culturele veld, en delen informatie en succesvolle voorbeelden. Bijvoorbeeld

 • op het gebied van inclusie,
 • de koppeling tussen sport en cultuur,
 • de koppeling tussen cultuur en het sociaal domein, en
 • informatie over specifieke doelgroepen.

Over deze en nog meer onderwerpen kun je antwoord vinden op de site.

________________________________________________________________________________

Movisie

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Hierbij wordt ook gekeken naar de samenhang en de inzet van cultuur binnen dit domein.

Ze ontwikkelen kennis over wat echt goed werkt en passen die kennis toe, streven ernaar leerprocessen te versnellen, bijvoorbeeld door de publicatie van onderzoeken. Het doel van Movisie is het realiseren van een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie.

Verenigingsscan

Om verenigingen te helpen met vraagstukken op het terrein van ledenwerving en -activering, visie en beleid, bestuur en aanpak en financiën hebben Movisie en Kunstfactor een verenigingsscan ontwikkeld. Met behulp van deze gratis te downloaden Verenigingsscan kunnen de verenigingen concreet aan de slag met de vernieuwing en versterking van hun organisatie.

Met de scan hebben de verenigingen een ‘diagnose-instrument’ in handen om de sterkte en zwaktes van hun vereniging in beeld te brengen.

Verbeterplan

Deze ‘diagnose’ biedt aanknopingspunten voor een concreet verbeterplan. De Verenigingsscan helpt de verenigingen om prioriteiten te stellen. De scan geeft praktische tips die verenigingen kunnen gebruiken om verbeteringen in hun organisatie te realiseren. De Verenigingsscan geeft daarmee het ‘vernieuwen en versterken van de organisatie’ daadwerkelijk handen en voeten.

Gratis downloaden: De Verenigingsscan