Promotie

Veel organisaties zitten met dezelfde vraag:  “Hoe zorg ik ervoor dat ik meer bekendheid krijg en dat er meer publiek op mijn activiteiten (voorstellingen, exposities, lessen, etc) afkomt?“. Doelen hierbij zijn ledenwerving en publiekswerving. Promotie speelt hierbij een belangrijke rol.

Informatie over het opzetten van een PR systeem:

Lokale PR:

Online agenda’s