Netwerkbijeenkomst 2015

Back to Events
Event:
Netwerkbijeenkomst 2015
Start
13 oktober 2015 18:30
Einde:
13 oktober 2015 22:00
Kosten:
6
Geupdate:
22 juni 2015
Plek:
Prismare
Adres:
Netherlands

Dinsdagavond 13 oktober zal voor de tweede keer een grote netwerkbijeenkomst worden gehouden bij Prismare voor het hele culturele veld. Wat kan je daar verwachten? Workshops, een lezing, een infomarkt en interessante ontmoetingen.

Het is de tweede keer dat deze netwerkbijeenkomst op deze manier plaatsvindt. De deelnemers van vorig jaar waren enthousiast over de avond, omdat er dus niet alleen kennis te halen is, maar er ook nieuwe contacten kunnen worden gelegd.

Voor slecht € 6,- kan je deelnemen aan deze avond.
Dit houdt in dat je een interessante lezing krijgt en vervolgens kan kiezen uit 1 van de 6 verschillende workshops. Daarnaast zal er aan het begin van de avond een kleine informatiemarkt zijn waar je informatie kunt krijgen van ongeveer 10 verschillende organisatie en waar je interessante nieuwe mensen kunt ontmoeten.

Je kan je ook opgeven voor een speeddate met het Prins Bernhard Cultuurfonds. In 15 minuten krijg je een persoonlijk gesprek en advies. Wanneer je je alleen hiervoor aanmeldt, dan zitten daar geen kosten aan verbonden.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot uiterlijk 29 september. Maar wees er snel bij, want bij
elke workshop en bij de speeddates is maar beperkt plek. Vol=vol.

Aanmelden kan door het aanmeldingsformulier in te vullen. Dat formulier is hier te vinden:
https://docs.google.com/forms/d/1G8lWpqB7z0hTPwqJTKa0On6S06sstex_TreUe_XGuJs/viewform?usp=send_form

 

 

De opzet van de avond

18.30 – 19.00 u            Inloop & informatiemarkt

Informatiestands:

 • KunstNonStop
 • Culturele Zondag – info edities 2016
 • Volksuniversiteit Enschede
 • Wijkbudgetten / Jij maakt de buurt
 • Bibliotheek Enschede
 • Poppodium Atak
 • HET Symfonieorkest
 • Rijksmuseum Twenthe / Academie van Verbeelding
 • Vrijwilligers053 / Enschedese Uitdaging / Beursvloer / Spullenbank
 • I-Workspace
 • Openluchttheater Universiteit Twente (OUT)
 • SESAM Academie

19.00 – 19.15 u    Inleiding / welkom praatje

19.15 – 20.00 u   Lezing door Ferenc van Damme, Provincie Overijssel  – Hoe kom je in contact met jouw doelgroep?

20.00 – 20.15 u  Korte pauze

20.15 – 22.00 u  workshopronde – 6 verschillende workshops

 1. Nicole Stellingwerf – Ouderen en Cultuur
  Wat kan je doen en wat zijn de financierings-mogelijkheden?
 2. Daisy Oosterbaan en Renske Spijker – We hebben een website! En nu?
 3. Marc-Jan Trapman – Professionalisering in de kunst – wat betekent dat eigenlijk?
 4. Ferenc van Damme – Hoe kom je in contact met jouw doelgroep? – vervolg op de lezing: interactieve discussie
 5. Marieke Hagemans en Barbara Wilschut – Hoe kan je als zzp’er deelnemen aan Culturage?
 6. Jorgos Even – Hoe krijg je aandacht voor jouw activiteit?

22.00 u   Afronding – gelegenheid om nog een borrel te drinken

 

19.00 – 22.00 u  Speeddates Prins Bernhard Cultuurfonds – Goed voor verenigingskas en bestuurskracht!
Iedere speeddate duurt 15 minuten

 

 

Uitleg workshops

 1. Ouderen en Cultuur – wat kan je doen en wat zijn de subsidiemogelijkheden?
  In 2015 zijn drie miljoen Nederlanders 65 jaar of ouder, en die groep groeit nog steeds.
  Meer of minder vitaal of sociaal actief, voor al die ouderen bieden kunst en cultuur kansen. Maar niet iedereen kan de weg naar kunst en cultuur makkelijk vinden.Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) zet zich in voor cultuurparticipatie van ouderen. Wij zijn ervan overtuigd dat cultuurparticipatie bijdraagt aan de gezondheid en het welbevinden van ouderen, dat het ook de positieve kanten van vergrijzing laat zien en dat het de actieve deelname van ouderen in de samenleving bevordert. Daarom startte het LKCA samen met Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, Fonds voor Cultuurparticipatie en het VSBfonds het meerjarenprogramma Lang Leve Kunst. Samen stimuleren we de cultuurparticipatie van ouderen. Het programma wordt ondersteund door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk en de ministeries OCW en VWS.In deze workshop beginnen we met een korte introductie op het programma Lang Leve Kunst en laten we enkele aansprekende voorbeelden zien van kunst- en cultuurprojecten met ouderen. Vervolgens bespreken we met elkaar  hoe je als amateurvereniging of cultuurorganisatie samen met een welzijns- of zorginstelling projecten kunt ontwikkelen. Daarna kijken we naar ondersteuning- en financieringsmogelijkheden van cultuurparticipatie door ouderen. De deelnemers kunnen zelf een project (idee) als casus indienen.De workshop wordt begeleid door Nicole Stellingwerf , werkveldspecialist Cultuurparticipatie bij het LKCA. Vanuit het LKCA is Nicole een van de projectleiders van Lang Leve Kunst. Ook  ondersteunt en ontwikkelt zij diverse landelijke netwerken en projecten voor cultuurparticipatie en amateurkunst.Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is het landelijk kennisplatform voor professionals, bestuurders en beleidsmakers in cultuureducatie en cultuurparticipatie. Via kennisdeling en onderzoek draagt het instituut bij aan de kwaliteit van praktijk en beleid.Meer informatie:
  lkca.nl
  www.langlevekunst.nl
 2. We hebben een website! En nu?
  Internet is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Als mensen nieuwsgierig zijn naar wat jouw koor, vereniging of band te bieden heeft dan word er gegoogled en de website wordt bekeken. Maar, hoe zorg je er nou voor dat zo’n website interessant is voor de bezoeker? In deze workshop wordt er ingegaan op de basics.
  Welke informatie zet je op welke plaats op de website? Hoe ziet de ideale webtekst eruit? Welk beeldmateriaal plaats je wel en welk beeldmateriaal niet? Hoe kun je jezelf zo goed mogelijk online presenteren?De workshop wordt gegeven door Renske Spijker en Daisy Oosterbaan, beide werkzaam voor Poppodium Atak. Renske is verantwoordelijk voor educatie en de bandwedstrijd Pop Secret, Daisy houdt zich bezig met verschillende talentontwikkelings- en begeleidingsprojecten. Daarbij is dit onderwerp een van de onderdelen van de begeleidingstrajecten.
 3. Professionalisering in de kunst – wat betekent dat eigenlijk?Vaak hoor je de verzuchting “we moeten dit eigenlijk wat professioneler aanpakken” bij kunstenaars, of ze nu amateur of professionals zijn. Dat kan heel veel dingen betekenen, het kan over inkomsten gaan, over publiciteit, over werkomstandigheden.Marc-Jan Trapman, consulent bij FNV-KIEM – de vakbond voor de creatieve industrie – geeft een korte inleiding over aspecten van professionalisering, en gaat daarna in op vragen van de deelnemers.  Bij deze bijeenkomst wordt niet geworven voor KIEM, en is het ook niet mogelijk lid te worden.
 4. Hoe kom je in contact met jouw doelgroep? – Lezing en interactieve discussie
  ‘De burger’ bestaat niet. De enigen die nog serieus over ‘burgers’ spreken zijn militairen en bureaucraten; wie kent er iemand die zichzelf ‘burger’ noemt of voelt?
  Mensen kunnen in verschillende groepen worden verdeeld qua interesses en betrokkenheid (ook op het gebied van interesse in cultuur en cultuurdeelname). Daarbij is er een groeiende groep mensen die zich niet meer vertegenwoordigd voelen door instituten en overheden; nu meer dan 66% van de inwoners.Conventioneel communiceren en toepassen van traditionele ‘burgerparticipatie’ met ‘the usual suspects’ levert minder en minder op, dat is duidelijk.

  Wat werkt er dan wel?
  Hoe betrekken wij onszelf bij mensen die hun eigen weg zoeken, en die een nieuw soort samenleving aan het maken zijn?
  Kennis van doelgroepen, zelfinzicht, een realisatie van jouw plek in een razend snel ontwikkelende wereld om ons heen en een dramatisch andere houding van onszelf zijn essentieel voor een zinnig streven naar dialoog in een vitale, samenredzame ‘doe-democratie’!Tijdens de plenaire lezing krijg je hier informatie over. Daarna zal er in de workshopronde een interactieve discussie plaatsvinden, waarmee je verder de diepte in kan in het onderwerp.
  Zo kan je bijvoorbeeld bediscussiëren welke consequenties het heeft voor jou als culturele organisatie of amateurvereniging als je publiek wilt trekken voor optredens, of mensen wilt enthousiasmeren om lid te worden van jullie organisatie.De lezing wordt gegeven door Ferenc van Damme. Hij is communicatiestrateeg, projectleider ‘Participatie & Communicatie’ bij de provincie Overijssel, en de enige ambtenaar in Nederland met 3 Grammy nominaties en een Edison op zijn naam.Hij geeft eerst een lezing en zal vervolgens in de workshopronde een vurige interactieve discussie leiden met overtuigende cijfers, inspirerende praktijkervaringen en werkbare inzichten.De provincie Overijssel is al ruim 6 jaar bezig op andere manieren de ‘kracht uit de samenleving’ aan te boren en het tweerichtingsverkeer met verschillende ‘soorten’ inwoners te stimuleren.
  Vooral ook met de groeiende groep mensen die zich niet meer vertegenwoordigd voelen door instituten en overheden.

  Meer info: http://www.nederlandkantelt.nl/projecten/ferenc-van-damme/

 5. Hoe kan je als zzp’er deelnemen aan Culturage?
  Culturage is een onderwijsvernieuwingsproject van vier jaar voor alle Enschedese basisscholen die hun cultuuronderwijs meer kwaliteit willen geven.In Culturage werken basisscholen samen met de 12 culturele instellingen uit de stad om samen doorlopende leerlijnen te ontwikkelen rond verschillende kunstdisciplines.De scholen zijn leidend in dit project oftewel: zij bepalen wat zij willen veranderen om hun cultuuronderwijs te verbeteren. De educatief medewerker van de culturele instelling is de expert die hen hierbij ondersteunt. Deelnemende scholen krijgen elk jaar dat ze meedoen ook een financiële vergoeding om workshops en andere duurzame materialen in te kopen.Workshop: Na een korte uitleg over Culturage mag je de verandering ervaren door zelf een Culturage-les te ontwikkelen.De workshop wordt gegeven door Marieke Hagemans en Barbara Wilschut van het projectbureau Culturage.
  Het projectbureau van Culturage bestaat uit een projectleider, een zakelijk leider en een procesbewaker en wordt aangestuurd door een stuurgroep, waarin vertegenwoordigers van de schoolbesturen en directeuren van de culturele instellingen zitting hebben.Meer informatie: http://www.culturage.nu/
 1. Workshop: Meer bekendheid voor jouw activiteit
  Wanneer we ons inzetten voor onze vereniging, stichting en organisatie en met elkaar mooie activiteiten en evenementen organiseren willen we ook dat iedereen van onze activiteiten af weet.Je wilt dat mensen enthousiast worden en naar jouw activiteiten komen. Maar hoe zorg je daar nu met elkaar voor? Wat is de beste vorm van publiciteit? Wat kunnen je allemaal doen om bekendheid te geven aan je activiteiten? Hoe gebruik je je netwerk? In deze workshop gaan we o.a. volgende punten behandelen: PR & Communicatie, promotieplan / jaaragenda en we zullen het uitgebreid over het inzetten van de Social Media hebben, maar ook praktische en handige tips geven om je publiek te bereiken.De workshop wordt gegeven door Jorgos Even. Jorgos is eigenaar van “Grieks in Twente” (taal- en cultuurweken in Griekenland en interculturele lezingen en trainingen) en van zijn eigen PR & Communicatie bureau “JE communicatie”. Met “JE communicatie” verzorgt hij de PR & Communicatie van onder andere de Volksuniversiteit Enschede en Levenskunst in Twente en geeft trainingen en workshops over de inzet van Social Media.

 

Speeddate-avond Enschede:  goed voor verenigingskas en bestuurskracht!

De overheid trekt zich meer en meer terug bij het verstrekken van
subsidies, waardoor het voor culturele organisaties steeds moeilijker wordt de
financiën rond te krijgen. Daarnaast krijgen besturen vaak te maken met
vraagstukken als hoe werf ik nieuwe leden of hoe stel ik een beleidsplan op.
En kunnen ze misschien ook wel wat hulp gebruiken bij communicatie,
fondsenwerving, het maken van een marketingplan en andere bestuurlijke en
organisatorische vraagstukken. 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel wil helpen deze problematiek het hoofd te bieden.

Daarom geeft het Cultuurfonds op 13 oktober hulp in Enschede, waarbij organisaties in de vorm van speeddates van maximaal 15 minuten gelegenheid krijgen zich nader te laten informeren over bijv.:

 • Financiële ondersteuningsmogelijkheden voor projecten en investeringen
 • Anjeractie: premie en bonus bij deelname aan deze jaarlijkse collecte van het Cultuurfonds
 • Waardebonnenactie Advies op Maat: uitleg adviestraject bestuursvraagstukken door SESAM-adviseurs; meer informatie hierover is alvast te vinden op www.cultuurfonds.nl/overijssel

Deze opzet heeft als voordeel dat u hiervoor niet een hele avond hoeft in te plannen en is voor bestuurders een niet te missen kans om in een kort 1-op-1 gesprek direct de specifieke verenigingsvraagstukken voor te leggen.

Voor wie: alle culturele amateurorganisaties uit de gemeente Enschede
Tijd: 19.00 uur – 22.00 uur
Wat: er zijn twee speeddates mogelijk per vereniging. Deze kunnen na elkaar gepland worden:
1. over financiële ondersteuningsmogelijkheden en/of de anjeractie
2. over de waardebonnenactie – door de SESAM academie
Geef in het aanmeldformulier duidelijk aan wat uw vraag/probleem is, zodat we u bij de juiste speeddate kunnen inplannen.

Wees er snel bij. Vol=vol.

De speeddates zijn onderdeel van de Netwerkbijeenkomst van de Cultuurcoach Enschede.

 • Wanneer u alleen een speeddate wilt, zijn daar geen kosten aan verbonden.
 • Wilt u graag een speeddate én een van de overige workshops volgen, dan betaalt u het gewone bedrag voor de netwerkbijeenkomst. Geef dan duidelijk aan dat u én een speeddate én een workshop wilt, zodat we hier rekening mee kunnen proberen te houden in de planning van de speeddates.
 • Indien u om een andere reden een voorkeur heeft voor een bepaald tijdstip, kunt u dit aangeven. Wij proberen hier dan zoveel mogelijk rekening mee te houden.
 • U krijgt vervolgens per mail bericht hoe laat u verwacht wordt.

 

Informatiestands

 • Volksuniversiteit Enschede
 • Culturele Zondag – info edities 2016
 • Wijkbudgetten / Jij maakt de buurt
 • Bibliotheek Enschede
 • Poppodium Atak
 • KunstNonStop
 • HET Symfonieorkest
 • Rijksmuseum Twenthe / Academie van Verbeelding
 • Vrijwilligers053 / Enschedese Uitdaging / Beursvloer / Spullenbank
 • I-Workspace
 • Openluchttheater Universiteit Twente

 

Informatie per stand:

 • Volksuniversiteit Enschede
  De Volksuniversiteit Enschede (VUE) organiseert al meer dan negentig jaar een afwisselend en uitgebreid cursusaanbod voor de inwoners van Enschede en omgeving. Naast een algemeen cursusaanbod verzorgt de VUE ook cursussen speciaal voor mensen die vrijwilligerswerk doen. De VUE heeft een groot netwerk met contactpersonen in welzijn, zorg, vrijwilligersorganisaties,  zelforganisaties en culturele instellingen.We verzorgen een aanbod waar vrijwilligers tegen zeer gunstige prijzen aan workshops en trainingen mee kunnen doen maar we organiseren ook trainingen op maat voor vrijwilligersorganisaties. Te denken valt aan kadertrainingen voor besturen, communicatiecursussen maar ook de basiscursus ‘Psychologie voor vrijwilligers’ en een workshop in ‘Mindfulness’. Er is altijd iets bij voor jou! En…..je steekt er altijd iets van op!Kijk voor ons volledige cursusaanbod op www.vuenschede.nl/vrijwilligers en kom naar de infostand. Onze VUE medewerker is er om alle vragen te beantwoorden!

 

 • Culturele Zondag
  De Culturele Zondagen worden 4 keer paar jaar georganiseerd in de binnenstad van Enschede.Voor professionals en amateurs uit de kunst en cultuur een mooie kans om op een laagdrempelige manier in contact te komen met nieuw publiek, om te try outen, om een concert/voorstelling/expositie aan te kondigen. Kom uit je theater, atelier, repetitieruimte of verenigingsgebouw en word onderdeel van een bruisend evenement in je eigen stad.Op de infomarkt kunnen we je meer vertellen over de Culturele Zondagen van 2016.
  Zie www.culturelezondagenschede.nl

 

 • Wijkbudgetten / Jij maakt de buurt
  Heb je leuke ideeën om je wijk of de stad te verrijken op cultureel gebied? Informeer dan eens bij de tafel van ‘Jijmaaktdebuurt!’ wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot wijkbudgetten!

 

 • Bibliotheek Enschede
  De bibliotheek: meer dan uitleen alleen!
  Dat wist je misschien nog niet, maar de Bibliotheek Enschede organiseert allerlei cursussen, workshops, en niet alleen op digiTAAL gebied.
  We staan met al onze ruimtes ook open voor exposities, lezingen, optredens, concerten en wat je als kunstenaar maar nodig hebt. Grote of kleinere groepen of solo, iedereen is welkom.
  Als laagdrempelig instituut dragen wij graag ons cultuursteentje bij.
  Kom eens langs dan praten we over de mogelijkheden.

 

 • Poppodium Atak
  Op zoek naar een geschikte en originele locatie voor een feest, congres, vergadering, workshop, eindexamen of andere gelegenheid? Naast alle concerten, dance-avonden en andere activiteiten die Atak zelf organiseert is het ook mogelijk om onze zalen te huren! Kom langs bij onze infostand voor informatie over de mogelijkheden.

 

 • KunstNonStop
  KunstNonStop is een stichting die zich inzet voor professioneel beeldende kunst en kunstenaars in Enschede. Dit doen zij d.m.v. een altijd up to date website (kunstnonstop.nl), waar buiten de gemeentelijke collectie vooral aandacht wordt besteed aan actuele informatie over beeldende kunst.De website is hét startpunt voor een ieder die geïnteresseerd is in beeldende kunst in Enschede en biedt een gratis podium aan initiatieven, organisaties en kunstenaars om hun werk en activiteiten onder de aandacht te brengen. Daarnaast verstuurt KNS maandelijks een nieuwsbrief naar een breed, geïnteresseerd publiek, waarvoor initiatieven, organisaties en kunstenaars nieuwsberichten kunnen aanleveren.

 

 • HET Symfonieorkest
  HET Symfonieorkest -orkest van het oosten- presenteert per seizoen vele concertprogramma’s en onderscheidende producties zoals HET familieconcert, HET Groot Hrfstwnd Orkest, HET Scratch project, HET Groot Strijkersorkest, HET Combi-orkest en HET Almelo-orkest.
  Doe mee aan één van deze interessante en uitdagende projecten en maak van HET Symfonieorkest, JOUW Symfonieorkest!‘Muziek woont niet in landen of musea, zoals schilderijen en beeldhouwwerken’, zei de Franse componist Henri Rabaud. Voor Mozart en Beethoven hoef je niet naar Salzburg of Wenen, wilde hij maar zeggen. Die kun je overal beluisteren, ook en vooral in Overijssel!HET Symfonieorkest benut de talenten van de musici laat hen stralen. Uit eigen initiatieven ontstond de ‘ BANSO’ (Baroque Academy of the Netherlands Symphony Orchestra), het Valerius ensemble, ‘Lite’ (Jazz en Folkmuziek), ‘Brass’ (koperensemble), het Trompetkwartet ‘C4’, een Hoornkwartet, het Kamerorkest, duo ‘Per Favore’ (optredens in verzorgingshuizen) en een Pop ensemble.Daarnaast ontwikkelde HET Symfonieorkest een uniek en gevarieerd aanbod voor het basis-, voorgezet,- speciaal-, en volwassenenonderwijs.“Klassieke muziek is meer dan leuk: het brengt je letterlijk verder en verdient een mooie plek in het onderwijs.”Net nieuw is een samenwerkingsproject van Trompetkwartet ‘C4’ met HaFaBra-orkesten.Meer info: info@hetsymfonieorkest.nl / www.hetsymfonieorkest.nl

 

 • Rijksmuseum Twenthe / Academie van Verbeelding
  Rijksmuseum Twenthe is het museum van de verbeelding.
  Het museum dat je meeneemt op een wonderlijke wandeling over de soms duizelingwekkende paden van kunst, cultuur en weten.
  Het is het museum van de verbeelding van onze ideeën, kennis, twijfels, verwondering en verwachtingen.Met de Academie van Verbeelding creëert Rijksmuseum Twenthe een vliegwiel voor kunst, technologie en ondernemerschap in Twente en de wereld. Dat gebeurt door verbeelding toe te voegen aan innovatieve processen, door doelgerichte samenwerking te organiseren tussen ondernemers, kunstenaars, ontwerpers en studenten én door zelf een bloeiende programmering te organiseren. Een prachtig voorbeeld daarvan het is Frankenstein Festival, op 6, 7 en 8 november in de Performance Factory.Check www.academievanverbeelding.nl & www.frankensteinfestival.nl

 

 • Vrijwilligers053 / Enschedese Uitdaging / Beursvloer / Spullenbank

  Vrijwilligers053
  Vrijwilligers053 is een dynamisch platform met als streven de vrijwillige inzet van de Enschedese burger op vele manieren te bevorderen om zo meer sociale binding binnen de samenleving te krijgen. Met als uiteindelijke doel de leefkwaliteit in Enschede te vergroten. Wij ondersteunen en stimuleren het vrijwilligerswerk door mensen te bemiddelen naar geschikt vrijwilligerswerk en maatschappelijke organisaties te adviseren en te informeren.
  info@vrijwilligers053.nl
  vrijwilligers053.nl 

  NLDoet
  Het Oranje Fonds organiseert elk jaar omstreeks half maart, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
  NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel)
  de handen uit de mouwen te steken. De afgelopen 10 jaar zijn er maar liefst 40.000 klussen geklaard en hebben 1,5 miljoen mensen deelgenomen. In Enschede coördineert Vrijwilligers053 deze actie en zorgt er voor dat vraag en aanbod bij elkaar komt. Bovendien worden bedrijven ook geactiveerd om deel te nemen en de handen uit de mouwen te steken.
  info@vrijwilligers053.nl
  www.vrijwilligers053.nl
  www.nldoet.nl 

  Enschedese Uitdaging
  De Enschedese Uitdaging laat zich het best omschrijven als een ‘lokaal bemiddelingsbureau’ dat verbindingen legt tussen mensen, maatschappelijke organisaties uit de Enschedese samenleving en het plaatselijke bedrijfsleven. Zij daagt maatschappelijk betrokken ondernemers uit om menskracht, materialenen middelen in te zetten voor de inwoners van onze stad. De voornaamste doelstelling is het verbeteren van de leefkwaliteit van inwoners van Enschede.
  info@enschedeseuitdaging.nl
  www.enschedeseuitdaging.nl 

  Beursvloer
  Op de maatschappelijke Beursvloer hebben maatschappelijke organisaties en bedrijven de kans om iets voor elkaar te betekenen. Knelpunten van verenigingen en stichtingen op het gebied van Menskracht, Materialen en Middelen worden door
  het bedrijfsleven opgelost met gesloten beurs. In één of twee uur tijd onderhandelen ze samen over vraag en aanbod. Verenigingen en stichtingen bieden op hun beurt een tegenprestatie die past bij het karakter van hun organisatie en de match met het betreffende bedrijf. De Beursvloer wordt 1,5 jaarlijks georganiseerd door de Enschedese Uitdaging.
  info@enschedeseuitdaging.nl
  www.enschedeseuitdaging.nl 

  Spullenbank
  De Spullenbank is een onderdeel van de Enschedese Uitdaging. Bedrijven die overtollig meubilair hebben, soms verouderd van model, maar nog héél en goed bruikbaar, vanwege verhuizing of herinrichting, stellen dit gratis beschikbaar aan de Spullenbank. De Spullenbank zorgt er voor dat dit onder de aandacht wordt gebracht van maatschappelijke organisaties en zij kunnen dit afhalen. Wie het eerst komt die het eerst maalt. De Spullenbank heeft een opslagruimte aan de Wooldriksweg 166 in Enschede.
  spullenbank@enschedeseuitdaging.nl
  www.enschedeseuitdaging.nlVoor alle onderdelen geldt het adres: Boulevard 1945 – 3, 7511 AA  Enschede

 

 • I-workspace
  Iedereen heeft wel eens een goed of innovatief idee. Bij de uitvoering kan het zo zijn dat burgers wel wat hulp kunnen gebruiken. Meestal kan dat met mensen die zij al kennen, maar soms ontbreekt het netwerk, de kennis of het geld. Daarmee willen wij helpen bij i-workspace. Wij zijn adviseurs bij de Stichting i-workspace in Enschede en wij helpen burgers bij het realiseren van hun ideeën en initiatieven.I-workspace is een werkplaats in de Bibliotheek. Hier worden goede ideeën gevormd en uitgewerkt. Bijvoorbeeld ideeën op gebied van zorg, welzijn, wonen of cultuur. Dat kan 1-op-1 met een adviseur, in kleine groepjes of tijdens een netwerkbijeenkomst. I-workspace maakt het realiseren van ideeën makkelijker. We hebben contacten bij veel organisaties. We kunnen kennis inschakelen en ondersteunen eventueel bij het vinden van financiering voor burgerinitiatieven. Uitgangspunt voor de i-workspace is dat burgers zelf met hun idee aan de slag gaan.www.i-workspace.nl

 

 • Openluchttheater Universiteit Twente
  Stichting Openluchttheater Universiteit Twente beheert en verhuurt het openluchttheater op de campus van de UT. U kunt hier meer informatie vinden over o.a. de voorzieningen en de prijzen. Daarnaast denken wij graag met u mee over mogelijk
 • SESAM Academie – Advies op maat voor vrijwilligersorganisaties
  De SESAM Academie (Senioren en Samenleving) staat voor het bevorderen van kwaliteitsverbetering, deskundigheid en vaardigheid bij vrijwilligersorganisaties.De SESAM Academie is een maatschappelijk adviesbureau. Organisaties zonder winstoogmerk, die met vrijwilligers werken, komen in aanmerking voor dienstverlening door vrijwillige SESAM Adviseurs.
  SESAM Adviseurs van 55 jaar en ouder zetten hun kennis en ervaring belangeloos in om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen bij onder meer het ontwikkelen van strategie en beleid, opzetten van vrijwilligersbeleid, werven van financiën en het coachen van bestuur en leden.De SESAM Academie is een zelfstandige stichting, en is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).