Sociale veiligheid binnen vrijwilligersorganisaties

Back to Events
Event:
Sociale veiligheid binnen vrijwilligersorganisaties
Start
28 november 2023 19:00
Einde:
28 november 2023 21:00
Geupdate:
8 november 2023
Plek:
Prismare
Adres:
Netherlands

Bericht van M-Pact:
We horen heel vaak: “Grensoverschrijdend gedrag, dat gebeurt hier niet, want wij kennen elkaar”. Toch staan de media vol van verhalen over grensoverschrijdend gedrag.
Het waarborgen van een veilige omgeving voor de vrijwilligers is van essentieel belang.

Graag willen wij je de nodige ondersteuning bieden om je organisatie veiliger te maken. Daarom nodigen we je van harte uit voor een bijeenkomst over sociale veiligheid op dinsdagavond 28 november.

In deze bijeenkomst worden onderwerpen als aannamebeleid, gedragscodes, gratis VOG, vertrouwenspersonen behandeld. Daarnaast wordt informatie gegeven over de mogelijkheden voor ondersteuning en de beschikbare formats.

28 nov 2023, 19.00 – 21.00 uur
locatie: Prismare

De spreker deze avond is Thuy van Nguyen, adviseur sociale veiligheid NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk).

Deelname is gratis, aanmelden is verplicht.
Aanmelden kan via deze LINK