Workshop (co)financiering / andere inkomstenbronnen

Back to Events
Event:
Workshop (co)financiering / andere inkomstenbronnen
Start
21 april 2022 20:00
Einde:
21 april 2022 21:30
Geupdate:
11 april 2022
Plek:
online
Adres:
Netherlands

Workshop over financieringsmogelijkheden

Deze workshop is gericht op het meer inzicht krijgen in financieringsmogelijkheden voor cultuurverenigingen en -stichtingen. Financiering is nooit een doel op zich, en is daarom onlosmakelijk verbonden met het bestaansrecht van je vereniging, de toekomstbestendigheid en de maatschappelijke waarde.

Welke kansen en goede voorbeelden zijn er op het gebied van financiering door fondsen, subsidiënten en sponsors? Welke stappen moet je daarvoor zetten? En hoe kan je jouw vereniging of stichting relevanter maken voor fondsen, overheden of bedrijven door je meer te richten op de maatschappelijke functie, samenwerking of inclusie?

Deze workshop wordt gegeven door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Zij wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Met dit doel ondersteunen zij professionals en bestuurders werkzaam in cultuureducatie of cultuurparticipatie.

Aanmelden kan tot uiterlijk 19 april via dit formulier.
In de workshop is plek voor een beperkt aantal deelnemers. Dus meld je snel aan.

.

Verenigingen in Enschede die voor de tweejaren subsidie in aanmerking willen komen, moeten voor 1 juni 2022 een aanvraag indienen bij de gemeente Enschede. Een sluitende begroting waarin je aangeeft welke kosten én inkomsten jullie hebben, is hierbij een vereiste.
Ook als je geen tweejaren subsidie aanvragen, maar wel van plan om projectsubsidie aan te vragen, dan zal je een begroting moeten opstellen.
Deze workshop is dan ook interessant voor alle verenigingen.

Het gaat niet over het maken van een begroting.
Voor vragen daarover kan je mailen naar info@cultuurinenschede.nl
Wel wordt er dus informatie gegeven over ‘andere’ inkomstenmogelijkheden.