Kennisbank

U maakt muziek, dans, zingt, speelt toneel, schildert, etc. omdat daar uw hart ligt. Dit doet u alleen, in een groep of bij een vereniging en met veel plezier. Om dit te kunnen blijven doen of uw werk te tonen aan uw omgeving heeft u soms (extra) geld nodig, kennis over de promotie van uw werk, extra leden, et cetera.

In deze kennisbank vindt u meer informatie zaken die om te maken hebben met uw activiteit of vereniging:

________________________________________________________________________________

Podia

In dit document (Excel) vindt u een overzicht van de podia in Enschede, met informatie over techniek, contactgegevens, et cetera. De lijst is bijgewerkt op 25-06-2018.

Ben je op zoek naar meer of andere info? Mail dan naar quinta@cultuurinenschede.nl.

________________________________________________________________________________

Projectplannen schrijven

In dit document (pdf) vindt u informatie over wat er in een projectplan moet staan.

________________________________________________________________________________

Cultuurcoach lezingen

Verenigingen lopen regelmatig tegen dezelfde vragen en problemen aan. De Cultuurcoach organiseert daarom bijeenkomsten op verschillende thema’s, zodat verenigingen kennis kunnen halen én delen. Vraagstukken met elkaar bespreken levert nieuwe inzichten en samenwerking op. Op de pagina agenda vindt u een overzicht van de komende bijeenkomsten.

__________________________________________________________________________________________

LKCA en Verenigingsscan

LKCA

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst (LKCA) wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Met dit doel ondersteunen zij professionals en bestuurders werkzaam in cultuureducatie of cultuurparticipatie. Met dit doel hebben zij op hun website tal van vragen beantwoord op het gebied van werken, besturen en organiseren in de amateurkunstsector. Zoals:

  • Wat is een goede organisatievorm?
  • Waar halen we geld vandaan?
  • Met welke regels hebben we te maken?
  • Hoe brengen we onze plannen onder de aandacht van publiek en pers?

Op deze en nog meer vragen kunt u antwoord vinden op de site.

Verenigingsscan

Om verenigingen te helpen met vraagstukken op het terrein van ledenwerving en -activering, visie en beleid, bestuur en aanpak en financiën hebben MOVISIE en Kunstfactor een verenigingsscan ontwikkeld. Met behulp van deze gratis te downloaden Verenigingsscan kunnen de verenigingen concreet aan de slag met de vernieuwing en versterking van hun organisatie.

Met de scan hebben de verenigingen een ‘diagnose-instrument’ in handen om de sterkte en zwaktes van hun vereniging in beeld te brengen.

Verbeterplan

Deze ‘diagnose’ biedt aanknopingspunten voor een concreet verbeterplan. De Verenigingsscan helpt de verenigingen om prioriteiten te stellen. De scan geeft praktische tips die verenigingen kunnen gebruiken om verbeteringen in hun organisatie te realiseren. De Verenigingsscan geeft daarmee het ‘vernieuwen en versterken van de organisatie’ daadwerkelijk handen en voeten.

Gratis downloaden: De Verenigingsscan