Infosessie Provinciale Regelingen – opname webcast

screenshot presentatie regelingen

Tijdens de webcast van 11 maart vertelt Willem van Bruggen, beleidsambtenaar cultuur van de Provincie Overijssel over financiële regelingen n.a.v. corona.

Opname webcast

Kijk de webcast van 11 maart hier terug:

Presentatie webcast

Download hier de presentatie 20210311 – INFOSESSIE DO.11-03 PRESENTATIE web (PDF). Op de laatste pagina staan de linkjes en mailadressen van de contactpersonen per regeling. Dit zijn hyperlinks, en dus aanklikbaar.

Links naar de regelingen & contactpersonen

Externe link: www.immaterieelerfgoed.nl

Contactgegevens Twentse Cultuurmakelaars /-cultuurondersteuners:

Als cultuurondersteuners zijn cultuurmakelaars en andere cultuurondersteuners beschikbaar om met je mee te kijken en denken. Zie voor contactgegevens deze pagina.

Programma Versterking Culturele Sector 2021-2024

Verder werd aankomende de subsidieregeling kort aangehaald: het Versterkingsprogramma cultuur 2021-2024. Op 25 maart is om 16 uur de digitale lancering van Programma Versterking Culturele Sector met gedeputeerde Roy De Witte.

Informatie over de regeling en het aanmelden voor de webinar: hier.

  • linkjes naar de regelingen, de juiste contactpersonen per fonds en hun gegevens,
  • (Twentse) cultuurmakelaars en
  • de nieuwe subsidieregeling Programma Versterking Culturele Sector 2021-2024

Deze informatie hebben we hier onder elkaar gezet.

COVID-19 ondersteuning

Een groter overzicht van (tijdelijke) financiële ondersteuningsmogelijkheden voor creatieven, culturele organisaties en amateurkunstgroepen vind je hier.