Infosessie Provinciale Regelingen

Donderdagavond 11 maart heeft een webcast plaatsgevonden waarin de regelingen werden uitgelegd.
De opname van deze webcast is hier terug te kijken: https://www.cultuurinenschede.nl/infosessie-provinciale-regelingen-opname-webcast/

Nb: Zoek afstemming met de contactpersonen van de fondsen, wacht op toekenning (goedkeuring aanvraag) alvorens uitgaven te doen.

Links naar de regelingen

Externe link: www.immaterieelerfgoed.nl

Contactgegevens Twentse Cultuurmakelaars /-cultuurondersteuners:

Als cultuurondersteuners zijn cultuurmakelaars en andere cultuurondersteuners beschikbaar om met je mee te kijken en denken. Zie voor contactgegevens deze pagina.

Programma Versterking Culturele Sector 2021-2024

Verder werd aankomende de subsidieregeling kort aangehaald: het Versterkingsprogramma cultuur 2021-2024. Op 25 maart is om 16 uur de digitale lancering van Programma Versterking Culturele Sector met gedeputeerde Roy De Witte.

Informatie over de regeling en het aanmelden voor de webinar: hier.

COVID-19 ondersteuning

Een groter overzicht van (tijdelijke) financiële ondersteuningsmogelijkheden voor creatieven, culturele organisaties en amateurkunstgroepen vind je hier.