Cultuureducatie Enschede

Kinderen profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Ze ontwikkelen zich tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Om goed cultuuronderwijs te verankeren in het primair onderwijs wordt intensief samengewerkt tussen culturele instellingen en het onderwijs, wordt de deskundigheid van leerkrachten bevorderd en zijn diverse culturele leerlijnen ontwikkeld.

Zo komen leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking met muziek, dans, beeldende kunst, drama, literatuur, mediakunst en erfgoed. Ze leren om creatieve vaardigheden in te zetten om problemen op te lossen en antwoorden te vinden.

De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het Rijk stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het ministerie van OCW is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma.

Binnen Enschede wordt dit uitgevoerd via het project Cultuureducatie Enschede.

Bekijk de website »

« Terug naar het organisatie overzicht