Publiciteit in Huis aan Huis Enschede

Update 2020: de samenwerking in de vorm van deze rubriek is afgerond. Wel verwelkomt de redactie van Huis aan Huis Enschede nog steeds persberichten over culturele activiteiten. Hiervoor kan men een persbericht digitaal indienen. Contactgegevens zijn te vinden via hun website.

 

Cultuur in Enschede promoot samen met lokale media de bloeiende cultuur in Enschede. Zo bieden Huis aan Huis Enschede en Cultuur in Enschede een podium aan het culturele veld om voorstellingen, concerten en exposities aan een breed publiek bekend te maken.

Dit doen we door in samenspraak met Huis aan Huis Enschede aandacht te geven aan Enschedese culturele groepen en hun activiteit(en) in Enschede:

 • De krant biedt een podium om persberichten en agendaitems te publiceren (meer informatie hieronder).
 • Cultuur in Enschede deelt een aantal van de items die op de site van de Huis aan Huis Enschede zijn geplaatst via haar social media (Facebook, Twitter).
  Daarvoor geldt: hoe groter de nieuwswaarde en/of hoe bijzonderder het verhaal, hoe groter de kans dat het bericht gedeeld wordt.

Achtergrond

Voorheen verzamelde Cultuur in Enschede culturele inzendingen, en werd in het weekblad de beste inzending gepubliceerd als “Uittip”. Tegenwoordig kan men rechtstreeks contact opnemen met de krant (zie hieronder).


Het voordeel van het rechtstreeks plaatsen van artikelen op de site van de Huis aan Huis Enschede is dat de lijntjes korter zijn en dat het aantal berichten dat online te vinden is, groter is. Eerder verschenen artikelen zijn terug te lezen op de pagina Uittips.

 

Ook in Huis aan Huis?

Dat kan op twee manieren; als agenda item met je activiteit én met een persbericht.

Agendaitem

Voer de gevraagde informatie in op de website van Huis aan Huis Enschede. Houd informatie over de activiteit bij de hand zoals:

 • locatie (naam, adres),
 • datum en tijd (starttijd, eventueel ook eindtijd),
 • titel,
 • website voor meer info,
 • Youtube-url
 • een rechtenvrije landscape/liggende kleurenfoto.

Zie deze pagina voor meer details.

 

Persbericht

Mail je persbericht naar huisaanhuis@persgroep.nl. Bedenk hierbij: hoe leuker/interessanter/actueler het weetje, hoe relevanter het is voor de krant en hoe groter dus de kans dat jullie verhaal geplaatst wordt.

Voor meer tips over het schrijven van een persbericht, zoals het gebruik de 5W- checklist (wie, wat, waar, wanneer en waarom), kan je kijken op de kennisbank-pagina op deze site.

Stuur een goede liggende (landscape) foto mee, die vrij van rechten is. Als de redactie nog ruimte heeft maak je kans dat niet alleen je persbericht gepubliceerd wordt, maar ook de foto!

Ook handig: noteer onder het persbericht altijd noot voor redactie. Zet hier de naam en contactgegevens (mail en telefoonnummer) van degene die meer informatie kan geven indien nodig. Kies hiervoor iemand die goed bereikbaar is.

 

Manieren waarop Cultuur in Enschede pr-mogelijkheden biedt:

 • Huis aan Huis Enschede – uittip: voor activiteiten van amateurkunstenaars (zie hierboven)
 • Hart van Enschede – rubriek voor Enschedese beeldende kunstenaars
 • 1Twente – voor aankondiging activiteiten/exposities op Enschede FM