Stichting Cultuur in Enschede – ANBI-informatie

*NB: per 1 janauri 2017 is het werk van de Stichting Cultuur in Enschede ondergebracht bij Concordia Film | Theater | Beeldende Kunst.
Zie voor meer informatie dit persbericht (2016-10-26).
De informatie op deze pagina wordt t.z.t. verder bijgewerkt*

 

Stichting Cultuur in Enschede beschikt over de status van een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. De belastingdienst stelt de verplichting dat wij onderstaande gegevens openbaar maken via deze website.

Naam: Stichting Cultuur in Enschede
Fiscaal nummer: 852170117
Postadres: Ankrot 90, 7523 LE te Enschede

Doelstelling
De Stichting Cultuur in Enschede heeft als doel het versterken van de kwaliteit, kracht, samenwerking, reikwijdte en impact van alle partijen in de culturele sector van Enschede en omgeving.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Wij streven onze doelstelling na door het scheppen van de goede voorwaarden om initiatieven te ondersteunen die sociale cohesie, culturele kwaliteit en ondernemerschap in de sector en de stad bevorderen. Met verschillende functies stimuleren wij kennisuitwisseling en samenwerking tussen onze culturele partners en ondernemers in Enschede en omgeving.

De activiteiten die wij hiertoe inzetten zijn:

  • Cultuurcoach Enschede: een onafhankelijke spin in het web die verbindingen organiseert tussen amateurs door educatie, ondersteuning van activiteiten, het mogelijk maken van initiatieven en het signaleren van kansen in de culturele sector van Enschede.
  • Culturele Zondagen Enschede: een sfeervol, laagdrempelig en enthousiast festival dat zich richt op (aanstaande) cultuurliefhebbers en wil laten zien hoe creatief, cultureel en vooral hoe leuk Enschede is. Met dit festival tonen en versterken wij de verbinding tussen cultuur en de (fysieke) stad, inwoners, horeca en ondernemers met als doel om de beleving en kwaliteit van de binnenstad te vergroten. De Culturele Zondagen vormen daarmee een podium voor de culturele sector en een voorbeeld voor samenwerking binnen en tussen de culturele sector en ondernemers in de stad.
  • Cultuurmakelaar Oldenzaal: onafhankelijke spin in het web die de culturele sector van Oldenzaal in kaart brengt en partijen in de sector verbindt en stimuleert om invulling te geven aan het cultuurarrangement van de Gemeente Oldenzaal.

Statutaire bestuurssamenstelling
Voorzitter, secretaris, penningmeester en overige leden

Huidige bestuurssamenstelling
Voorzitter – D. Reidsma
Secretaris – R.G.V. Wassink
Penningmeester – W.J. Zwart
Gevolmachtigde – M. Braber

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Balans en staat van baten en lasten