Nieuws van juni 2016

Culturele initiatieven voor en met asielzoekers in Enschede

Een dezer dagen verwacht het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) de eerste mensen in de noodopvanglocatie aan de Getfertsingel. De asielzoekers zijn gebaat bij activiteiten die aansluiten op hun vragen en persoonlijke situatie. Om daar goed op in te kunnen spelen is M-Pact, met steun van de gemeente Enschede en het COA, aan de slag gegaan […]

Lees meer

Speel mee in het Groot HRFSTWND orkest!

Na het succes van afgelopen jaar organiseert het Orkest van het Oosten ook in 2016 weer het Groot HRFSTWND Orkest! Het projectorkest zal bestaan uit ongeveer 70 gevorderde amateurmusici onder leiding van dirigent Joost Smeets, tevens tubaïst van het Orkest van het Oosten. Tijdens drie intensieve repetitiedagen, verzorgd door musici uit het Orkest van het Oosten, studeren […]

Lees meer