Nieuws van januari 2013

Nieuw landelijk kennisinstituur LKCA

Op 1 januari 2013 startte het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Cultuurnetwerk Nederland en Kunstfactor gingen samen op in dit nieuwe instituut. Het LKCA is gehuisvest aan de Kromme Nieuwegracht 66 in Utrecht.     Het kennisinstituut ambieert een wezenlijke bijdrage te leveren aan de culturele levensloop van kinderen, jongeren en volwassenen. Het LKCA streeft ernaar dat zoveel […]

Lees meer

Meedoen aan Beursvloer Enschede? Wees er snel bij!

Een groot maatschappelijke evenement: de Beursvloer Enschede. Het gratis evenement dat voor iedereen volop kansen biedt en waar u hulpvragen kunt indienen. Op 1 februari a.s. kunt u deze verwezenlijken op de Beursvloer Enschede bij de Grolsch Brouwerij. Tijdens een samenkomst van maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de (semi) publieke sector wordt de mogelijkheid geboden om […]

Lees meer