Nieuws van januari 2021

Challenge ‘Februari Muziekmaand’

Aanleiding: het verenigingsleven ligt, door Covid-19, bijna helemaal plat. Doel: mensen in actie brengen, voor en namens hun vereniging. Wat gaan we doen? Een foto/video-challenge via Facebook en Instagram, voor Enschedese amateurkunstgroepen. (koren, theatergroepen, musicalgroepen, dansgroepen, muziekverenigingen, fotoclubs, etc.) In de stille maand februari doen we een challenge. Er is iedere week een thema. Deze […]

Lees meer

Nieuwsbrief januari 2021

De eerste nieuwsbrief van 2021 is nu hier te lezen   De onderwerpen: WAK verplaatst naar najaar Financiële ondersteuning voor verenigingen – door Prins Bernhard Cultuurfonds Regeling cultuurparticipatie – door provincie Subsidiepot ‘projectsubsidie amateurkunst 2021’ leeg – door gemeente Financiële ondersteuning culturele veld – door gemeente Workshops 2021 Gratis workshops voor muzikanten Cursussen computergebruik Corona […]

Lees meer

Financiële ondersteuning culturele veld

Bericht van de Gemeente Enschede: De Rijksmiddelen ter ondersteuning van de culturele sector zijn ook door de gemeente Enschede ontvangen. Hierover worden momenteel veel vragen gesteld. Wij merken dat veel verenigingen door hun koepels worden aangemoedigd om contact in dit kader te zoeken met het college en de raad. Aandacht voor amateurkunst is natuurlijk altijd […]

Lees meer

Subsidiepot projectsubsidie Amateurkunst 2021 leeg

Bericht van de Gemeente Enschede: Het subsidieplafond voor het subsidiejaar 2021 binnen de projectsubsidieregeling verordening amateurkunst 2021 is op 7 januari 2021 bereikt. Er zijn geen middelen meer beschikbaar. Deze regeling sluit hiermee voor het subsidiejaar 2021. De regeling wordt voor projecten in het subsidiejaar 2022 weer opengesteld. Dit gebeurd op 1 oktober 2021. Houd voor […]

Lees meer