Financiële ondersteuning culturele veld

Bericht van de Gemeente Enschede:
De Rijksmiddelen ter ondersteuning van de culturele sector zijn ook door de gemeente Enschede ontvangen.
Hierover worden momenteel veel vragen gesteld. Wij merken dat veel verenigingen door hun koepels worden aangemoedigd om contact in dit kader te zoeken met het college en de raad. Aandacht voor amateurkunst is natuurlijk altijd goed.

Op dit moment is de stand van zaken als volgt:
Na onderzoek in het hele Enschedese culturele veld is er een kader ontstaan waarbinnen de middelen zullen worden uitgegeven.
Een van de aandachtsvelden in dit kader vormt de amateurkunst.
Het voorstel/ kader met verordening wordt eind januari door het college behandeld.
Daarna gaat het op route richting de gemeenteraad van Enschede.
Daar staat het in maart op de agenda ter behandeling en besluitvorming.

Reactie achterlaten

« Terug naar het nieuwsoverzicht