Nieuw landelijk kennisinstituur LKCA

Op 1 januari 2013 startte het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).
Cultuurnetwerk Nederland en Kunstfactor gingen samen op in dit nieuwe instituut.
Het LKCA is gehuisvest aan de Kromme Nieuwegracht 66 in Utrecht.    

Het kennisinstituut ambieert een wezenlijke bijdrage te leveren aan de culturele levensloop van kinderen, jongeren en volwassenen. Het LKCA streeft ernaar dat zoveel mogelijk mensen een leven lang deelnemen aan kunst en cultuur. Samen met betrokken professionals wil het LKCA de kwaliteit van voorzieningen en activiteiten die ontwikkeld worden ten behoeve van ieders culturele levensloop, vergroten.

Hoofdtaken van het LKCA zijn:

  • Deskundigheidsbevordering van professionals die werkzaam zijn in het kunst- en cultuuronderwijs en bij educatieve afdelingen in de cultuursector, en van het bestuurlijk en artistiek kader in de amateurkunst.
  • Landelijke informatie- & netwerkfunctie cultuureducatie en amateurkunst.
  • Onderzoek & monitoring cultuureducatie en amateurkunst.

Week van de Amateurkunst gaat zelfstandig verder
De landelijke WAK werd tot nu toe georganiseerd door Kunstfactor.
In december 2012 is de Stichting Week van de Amateurkunst Nederland (WAK NL) opgericht. Deze organiseert in samenwerking met onder meer het LKCA de Week van de Amateurkunst van 25 mei t/m 1 juni 2013. Op de nieuwe website van de WAK vindt u alle achtergrondinformatie over de WAK en veel beeldmateriaal. Er komt een apart deel voor de WAK-coördinatoren en elke deelnemende gemeente krijgt vanaf februari zijn eigen pagina.

http://www.lkca.nl/

Reactie achterlaten

« Terug naar het nieuwsoverzicht