Betrek jongeren bij uw organisatie

Maatschappelijke stage binnen de culturele sector!

Maatschappelijke stage is een vorm van leren binnen of buiten de school. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs doen vrijwilligerswerk als onderdeel van hun lesprogramma en leren hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Zo vergroten leerlingen al op jonge leeftijd hun maatschappelijke betrokkenheid en ontdekken ze zelf hoe leuk en waardevol vrijwilligerswerk is!

Veel stages worden gelopen in het welzijnswerk en de sportsector. Maar binnen de culturele sector is dit ook goed mogelijk. Hieronder de reacties van twee organisaties waar jongeren stage hebben gelopen.

Gijs ter Horst van DMBE; 140113 artikel maatsch stage DMBE
“Wij zijn erg blij met onze maatschappelijke stagiaires”.

Gijs ter Horst begeleidt MaSsers (maatschappelijke stagiaires) bij de Drum- en Marchingband Enschede. Via de MaSmarkt op 26 september heeft hij 24 leerlingen van het voortgezet onderwijs uit leerjaar 3 in Enschede enthousiast weten te maken om bij de DMBE stage te komen lopen. Ook hebben zich stagiaires aangemeld via vrienden die lid zijn van de DMBE. Gijs vindt het heel fijn dat ze maatschappelijke stagiaires binnen de vereniging hebben rondlopen. “Het is een stukje fatsoen van de jeugd naar de maatschappij toe”. Hij is blij met de extra paar handen die deze MaSsers brengen. De maatschappelijke stagiaires worden ingezet voor de bardienst tijdens de repetities. Ook hoort daar het schoonhouden van de keuken en het opruimen van het gebouw bij. En natuurlijk ook voor hand- en spandiensten tijdens de verschillende evenementen gedurende het hele jaar. De tijden dat de MaSsers komen, zijn altijd in overleg.

Quinta Clason van Bethlehem Boulevard;
“De hulp van deze jongeren tijdens dit evenement was erg prettig”. 

De maatschappelijke stagiaires tijdens de Bethlehem Boulevard, de gezelligste culturele kerstmarkt van het Oosten die van 19 t/m 24 december in de Enschedese binnenstad plaats vond, hebben in een rij van vier aaneengesloten dagen geholpen.
Direct aan het begin van de dag waren ze aanwezig om te helpen bij het inrichten van het festivalterrein. De taken waren zeer divers. Van vuurkorven plaatsen tot flyeren en van koffie/thee halen voor artiesten tot grasmatten uitrollen voor de ingang van de tenten. En tussen dit alles door ook nog af en toe (gratis) de voorstellingen bekijken!
De hulp van deze jongeren tijdens dit evenement was erg prettig. Na een briefing en her en der wat extra aansturing konden ze over het algemeen goed aan de slag. Zolang ze echt wat te doen hebben en een actieve rol hebben binnen het geheel,  hebben de leerlingen er zelf ook lol aan. Want zodra die taak is afgerond, melden ze zich enthousiast weer voor een nieuwe klus.

De ondersteuning van de MaS-leerlingen betekende voor ons als organisatie een klein stukje extra begeleiding. Wat we daarvoor terugkrijgen, is de ondersteuning bij het opbouwen, de aflossing van andere vrijwilligers zodat die ook even pauze konden houden (een luxe die we anders niet hadden gehad), een groepje dat inzetbaar was voor allerlei hand- en spandiensten en enthousiaste begeleiders voor onze artiesten. Zeker voor herhaling vatbaar!

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de maatschappelijke stage voor uw organisatie (in Enschede)?
Neem dan contact op met Heidi Dellemann, h.dellemann@enschede.nl  053-7504775 / 06-18844878

Reactie achterlaten

« Terug naar het nieuwsoverzicht