Deadline Stimuleringsfonds Rabobank

Aanvragen voor het eerste kwartaal van het Stimuleringsfonds kunnen worden ingediend tot uiterlijk 11 februari.
Op de site staat o.a.:
Het Stimuleringsfonds van Rabobank Enschede-Haaksbergen is een initiatief van de beherende colleges en directie van Rabobank Enschede-Haaksbergen.

Als coöperatieve bank voelen wij ons al van oudsher betrokken bij de maatschappelijke omgeving. Dit uit zich door samen met mensen te werken aan het realiseren van hun ambities, zonder een tegenprestatie te verlangen. Een sprekend voorbeeld van onze maatschappelijke betrokkenheid is het Stimuleringsfonds.

Elk kwartaal beslist de Stimuleringsfondscommissie over de binnengekomen aanvragen.
Tot uiterlijk een maand vóór de volgende vergadering kunt u een aanvraag indienen. De vergaderdata in 2014 zijn:

  • 11 maart 2014
  • 10 juni 2014
  • 9 september 2014
  • 9 december 2014

Reactie achterlaten

« Terug naar het nieuwsoverzicht