Monumentendag 2013 – mogelijkheid tot optreden

Op zaterdag 14 en zondag 15 september doet Enschede weer mee aan de landelijke Open Monumentendag. Diverse monumentale gebouwen, kerken, boerderijen en molens openen de deuren voor het publiek.

Om de publieke belangstelling en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten zijn ze tijdens de landelijke Open Monumentendag gratis te bezoeken. Dit jaar staat het thema Macht & Pracht centraal. Het thema betekent een breed aanbod van programma’s met veelal regionale verschillen.

Optreden bij een monument
Vorig jaar werd door de deelnemende monumenten positief en geïnteresseerd gereageerd op de mogelijkheid van een amateurgezelschap dat optreedt bij hun monument.

Ook dit jaar is deze mogelijkheid er weer!  
Hebt u interesse om bij een monument in Enschede op te treden op 14 of 15 september?
Meld uw interesse dan alvast bij Jacintha (info@cultuurinenschede.nl).
Wij kunnen u geen vergoeding bieden voor het optreden, maar wel de mogelijkheid om met nieuw publiek in aanraking te komen.

Aan welke monumenten in Enschede kunt u denken? In de bijlage vindt u als voorbeeld het programmaboekje van 2012. Dit geeft nog geen garantie dat daar optredens mogelijk zijn, maar biedt u wel inzicht in de locaties van het afgelopen jaar.

 

Extra input thema
Bij Macht & Pracht zal aandacht zijn voor verschillende soorten macht, en de pracht die daar uit voortkwam. Te denken valt bijvoorbeeld aan politieke macht, economische macht, rechterlijke macht of kerkelijke macht. De rijkdom, schoonheid en grootsheid die macht kon voortbrengen omringt ons nog steeds en is in monumenten terug te vinden. In gebouwen om te wonen zoals kastelen en paleizen, grachtenpanden of buitenplaatsen. Maar denk ook aan de grootsheid en luister van de gebouwen die de verschillende kerkgenootschappen voortbrachten, of de rijk gedecoreerde handels- en kantoorgebouwen en de gebouwen van rechtspraak en openbaar bestuur.

 

Reactie achterlaten

« Terug naar het nieuwsoverzicht