Nieuwe subsidieregeling maatschappelijke initiatieven

Vanaf 2 juni kunnen maatschappelijke initiatieven een financiële bijdrage krijgen van de provincie Overijssel. Het gaat om activiteiten van burgers die het algemeen belang dienen, geen winstoogmerk hebben en openbaar toegankelijk zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om gezamenlijke energie-inkoop of culturele evenementen, een dorpshuis of particulier natuurbeheer.

De provincie hecht veel waarde aan maatschappelijke initiatieven, omdat deze de sociale verbanden versterken, maatschappelijke deelname vergroten en de burgerkracht bevorderen.

Alle kosten die direct toe te rekenen zijn aan de activiteit zijn subsidiabel. Hierbij geldt dat de kosten van de activiteit ten minste € 1.000 moeten bedragen.  De subsidie bedraagt minimaal € 1.000  en maximaal € 3.000. Een aanvrager kan maar 1 keer voor subsidie in aanmerking komen, maar mag wel verschillende maatschappelijke initiatieven in de aanvraag opnemen. 

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, dus: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Meer informatie is te vinden op de website van de provincie Overijssel

1 reactie op “Nieuwe subsidieregeling maatschappelijke initiatieven”

  1. Miranda van Druten - Veurink schreef:

    Geachte dames en heren, mijn initiatief is het leren fietsbanden plakken aan basisschoolleerlingen. Dit wordt dan gedaan door een team van 4 jongeren die werkeloos zijn, en die graag werkervaring willen opdoen. Het geheel wordt ondersteund door een professionele fietsenmaker.
    Het mes snijdt zo aan meerdere kanten: de meeste fietsenmakers zitten niet meer te wachten op lekke fietsbanden, want voor ze het lek hebben gevonden zijn ze een heleboel kostbare minuten verder. Ze zetten liever een nieuwe binnenband op de fiets. Dit is kostbaar voor de klant, het kost zo E26 incl maakloon. Dit kunnen de meeste mensen niet meer betalen. En bijna niemand kan nog een fietsband plakken. Dan heb ik het nog niet over het milieu: alle binnenbanden die zo bespaart worden. Het bespaart de fietsenmaker ook tijd. Kinderen vinden het leuk om iets nieuws te leren, en het past in deze tijd van besparing. Mijn plan is om alle basisscholen van Enschede langs te gaan.
    De kosten bestaan uit vergoeding voor de teamleden, benzine vergoeding, bandenplakspullen, oefenbanden, lesstof kopieren, verzekering voor de teamleden, website online brengen, kontakt leggen en onderhouden en de administratie. Totaal zo’n E2500. Vriendelijke groeten, Miranda van Druten uit Enschede

Reactie achterlaten

« Terug naar het nieuwsoverzicht