Stichting Cultuur in Enschede brengt activiteiten onder bij Concordia

De Stichting Cultuur in Enschede brengt vanaf begin november haar activiteiten onder bij Concordia Film | Theater | Beeldende Kunst. De beoogde samenwerking biedt een mooie kans om de continuïteit van de activiteiten van de Stichting Cultuur in Enschede duurzaam te borgen. De gemeente Enschede staat positief tegenover de voorgenomen samenwerking. Wethouder Jeroen Hatenboer: ”Het belangrijkste voor ons is dat de doelen van de Stichting Cultuur in Enschede worden bereikt en niet van waaruit dat plaatsvindt”.

Continuïteit gewaarborgd
De Stichting Cultuur in Enschede is het servicepunt voor de actieve cultuur-beoefenaar in Enschede, met als doel om op innovatieve wijze het culturele veld te versterken. De grote behoefte waarin de stichting voorzag ontgroeide langzamerhand de kleinschalige manier waarop de stichting georganiseerd was. Om met de groei van de activiteiten ook de continuïteit van het werk van de stichting duurzaam te borgen (o.a. de Cultuurcoach, de Week van de Amateurkunst, de Culturele Zondagen, de Stadsherberg en diverse community art projecten), is het bestuur van de stichting op zoek gegaan naar een Enschedese culturele partner. Concordia is hiertoe bereid gevonden. Directeur van de stichting, Martijn Braber: “Dat Concordia ons hierbij wil helpen, is een bevestiging dat we met onze activiteiten op de goede weg zitten om de culturele sector van Enschede verder te verbinden.” Willem Jaap Zwart, directeur van Concordia: “De activiteiten van de stichting Cultuur in Enschede sluiten aan bij de visie van Concordia: samenwerken, verbindingen zoeken en zichtbaar zijn in de stad. We stellen graag onze infrastructuur ter beschikking om deze activiteiten uit te blijven voeren, net zoals we dat doen voor bijvoorbeeld het Cultuurmenu en het Culturage-project. Belangrijk daarbij is dat de inhoudelijke aansturing van de activiteiten zoveel mogelijk geborgd is in de stad”.

De activiteiten van de stichting zullen een onafhankelijke en zelfstandige unit binnen Concordia gaan vormen.

Naar culturele programmasubsidies
De gemeente Enschede is blij met deze ontwikkeling. De gemeente streeft naar een andere systematiek bij het verstrekken van culturele subsidies. “Dit is een mooi voorbeeld van hoe wij willen omgaan met onze culturele subsidies. Wij geven subsidie voor culturele programma’s en activiteiten. En of dit nu gebeurt door de entiteit Stichting Cultuur in Enschede, of bijvoorbeeld onder de paraplu van Concordia, maakt ons niet uit. Als ze haar activiteiten maar realiseert. Dit is een trendbreuk met het verleden. De inhoud van de programma’s en activiteiten worden nu bij de subsidies voorop opgesteld en niet wie het doet.”, aldus wethouder Hatenboer.

Reactie achterlaten

« Terug naar het nieuwsoverzicht