Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds ontvangen?

Vanuit het Cultuurfonds zijn er in verband met de coronacrisis een aantal zaken van belang voor het culturele veld. De coronacrisis is een overmachtsituatie die een groot aantal initiatiefnemers in de cultuur en natuur sectoren hard treft. Vooral voor middelgrote en kleinere organisaties, met name die niet kunnen terugvallen op (meerjarige) overheidssubsidie evenals zelfstandigen, is momenteel sprake van een kwetsbare situatie.

Het Cultuurfonds stelt zich coulant op m.b.t. projecten die ten gevolge van de coronacrisis worden uitgesteld, aangepast, of geen doorgang meer kunnen vinden. Het betreft in beginsel alle projecten en initiatieven die zouden worden gerealiseerd in de periode 12 maart 2020 tot 1 juli 2020.

  1. Uitstel
    Als een project later wordt gestart of als het project of initiatief niet binnen twee jaar kan worden gerealiseerd, dan is dat geen probleem. Zoals gebruikelijk wordt het Cultuurfonds hiervan graag tijdig en per e-mail op de hoogste gesteld. Het Cultuurfonds hanteert in dergelijke gevallen in beginsel een maximale uitstel van één jaar, bovenop de twee jaar die wordt vermeld in de toekenningsbrief.
  1. Betaalverzoek bij uitstel of (gedeeltelijke) annulering
    Ook als een initiatiefnemer wegens de overmachtsituatie niet alle oorspronkelijke beoogde prestaties heeft kunnen leveren, dan kan deze initiatiefnemer toch in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) bijdrage. Daarvoor dient men vooraf contact met het secretariaat van het PBC-Overijssel op te nemen.

Lees meer 

Reactie achterlaten

« Terug naar het nieuwsoverzicht