Maatschappelijke stage verplicht vanaf nieuw schooljaar

Alle scholieren in het voortgezet onderwijs moeten op ‘maatschappelijke stage’ vanaf het schooljaar 2011-2012. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel daartoe van minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs.

Scholieren moeten vanaf september 30 uur maatschappelijke stage lopen om kennis te maken met vrijwilligerswerk. Het is voor scholieren o.a. mogelijk stage te lopen bij culturele en erfgoedinstellingen. Het gaat over het algemeen om 3e jaars leerlingen; 14/15 jaar oud. In Enschede zullen ongeveer 1000 tot 1500 scholieren per jaar stage moeten lopen. Extra stageplekken zijn daarom hard nodig!

 

Maatschappelijke stage bij culturele instellingen

Ook in de cultuursector zijn maatschappelijke stages mogelijk. Dit levert voor zowel de jongeren als de culturele instellingen voordeel op: jongeren raken vertrouwd met cultuur en culturele instellingen leren de leefwereld van jongeren beter kennen.

 

Inhoud culturele stages

Binnen de culturele sector kunnen stagiaires bijvoorbeeld ingezet worden bij de organisatie van festivals en evenementen, bij muziekproducties of theater- en dansuitvoeringen, bij de samenstelling van een tentoonstelling of bij het maken van een website.

 

Maatschappelijk doel

Achterliggende gedachte van de stage is de wens van het kabinet om alle leerlingen te laten ervaren dat de samenleving is wat je er samen met anderen van maakt.

 

Meer informatie

  • Stageplek aanmelden in Enschede: www.vetvrijwillig.nl
  • www.maatschappelijkestages.nl
  • Meer over maatschappelijke stages bij OCW: rijksoverheid.nl
  • Praktijkvoorbeeld van een maatschappelijke stage: kunstfactor.nl

 

Reactie achterlaten

« Terug naar het nieuwsoverzicht