Uitnodiging Bijeenkomst Amateurkunst Enschede: Inspraak subsidieverordening

Bericht van de Gemeente Enschede:

In september 2017 is de gemeente Enschede gestart met een onderzoek naar de amateurkunst in Enschede. Het onderzoek was er op gericht inzichtelijk te maken waaraan amateurverenigingen behoefte hebben. Om hier gehoor aan te geven, is op basis van dit onderzoek een concept opgesteld voor een nieuwe subsidieverordening amateurkunst. De concept subsidieverordening is voorgelegd aan het college van Burgemeesters & Wethouders op 16 april. Het college heeft hierover een positief besluit genomen en hiermee is de conceptsubsidieverordening vrijgegeven voor inspraak.

De bijeenkomst op 8 mei is bedoeld om input vanuit het veld op te halen over de conceptsubsidie-verordening zoals die er nu ligt. Wat u op deze avond inbrengt wordt meegenomen in de afweging over de definitieve verordening. Ter voorbereiding op deze bijeenkomst ontvangt u twee weken van te voren alle stukken omtrent de verordening en een agenda waarin aangegeven staat op welke punten wij specifiek uw inbreng vragen. Toegevoegd vindt u de huidige staat van de concept subsidieverordening, inclusief de bijhorende toelichting:

.
Wanneer:       Woensdag 8 mei.
Tijd:                 19.00 – 20.30 uur, inloop vanaf 18.30.
Locatie:          De HUB
………………..Boulevard 1945-3  7511 AA Enschede

We zijn benieuwd naar uw inbreng op de voorgestelde conceptsubsidieverordening Amateurkunst voor Enschede.

Aanmelden
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs en verwelkomen u graag op deze avond. We vragen u om uw aanwezigheid uiterlijk 6 mei om 12.00 uur kenbaar te maken door u aan te melden door een mail te sturen naar: r.vanherwaarden@enschede.nl. Wilt u daarbij aangeven namens welke vereniging(en) u aanwezig bent? U zult ter zijner tijd verdere informatie ontvangen over de inhoud en het programma van deze avond.

Vragen?
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Rutger van Herwaarden
Via: r.vanherwaarden@enschede.nl of tel: 06 38686866

Reactie achterlaten

« Terug naar het nieuwsoverzicht